Terug

Werken met Adaptieve Sofware

Ieder kind op zijn eigen niveau aan de slag

Wil jij al je kinderen bij taal en/of rekenen laten werken op het niveau dat bij hen past en zelf meer tijd vrij maken voor kinderen die echt je hulp nodig hebben? Wil je daarnaast ook nog tijd over houden voor actviteiten die er nu wel eens bij inschieten? Maak dan gebruik van adaptieve sofware.
Adaptieve sofware voor taal en rekenen is in te zeten daar waar je kinderen het eigenaarschap wilt geven over een deel van het leerproces. Het programma past de opgaven die het kind moet maken automatisch aan het niveau van het kind aan.

Werken met adaptieve sofware levert op dat:

  • Kinderen zich competenter gaan voelen in de opgaven die ze maken
  • ­Je geen correctiewerk meer hoeft te doen
  • Je inzicht hebt in wat kinderen wel en niet beheersen, vaak tot op vraagniveau­
  • Je minder lesvoorbereiding hebt en meer aandacht voor het resultaat
  • Kinderen meer opgaven maken dan op de traditionele manier van lesgeven
  • Je minder groepsinstructies geeft en meer gerichte instructie aan de kinderen die dit nodig hebben

Inhoud

  • Wat is adaptieve sofware?
  • Bekijken van meerdere programma’s
  • Aandacht voor de behaalde resultaten van kinderen binnen de adaptieve sofware programma’s en het analyseren ervan
  • Aandacht voor geschikt aanbod voor kinderen na analyse van de resultaten

Na deze training heb je kennis over de werking van adaptieve sofware binnen het onderwijs. Je kent de verschillen tussen de programma’s
die op de markt zijn en de mogelijkheden om ze te gebruiken in de klas. Je gaat naar huis met praktische tips om direct met dit onderdeel in je eigen werkpraktjk aan de slag te kunnen gaan.

Praktische informatie
Trainingsduur: 1 dagdeel. Deze training kan worden gecombineerd met de training 'Werken met apps in de klas'
Datum: 8 november 2017
Tijd: 13:30 - 16:30 uur
Kosten: €175

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Lerarenregister.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact