Terug

Werkdrukverlichting in het Onderwijs - Vitaliteit van de Leerkracht

Werkdrukverlichting – de vitaliteit van de leerkracht centraal

Een steeds groter wordende groep leerkrachten ervaart een hogere werkdruk. Deze werkdrukbeleving wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een terugkerend geluid is dat de 'overlevingsstand' aangaat in drukke perioden en men 'geleefd' wordt. De vitaliteit van de leerkracht komt zonder een gericht plan van aanpak tijdens deze perioden nog meer onder druk te staan. Tot het punt daar is en de leerkracht met een burn-out thuis komt te zitten. Inmiddels is dit begrip helaas niet meer weg te denken in het onderwijs.  

Tijdmanagement
We zien dat het takenpakket steeds uitgebreider wordt. De leerkracht wordt overspoeld met taken waarbij verwacht wordt dat hij deze hoeveelheid werk effectief organiseert en uitvoert. Vaak met een 'vol hoofd' tot gevolg aangezien er nog te weinig een gericht plan ligt hoe dit doordacht en strategisch aan te pakken.

Pedagogisch Leiderschap bij grensoverschrijdend gedrag
De leerkracht krijgt te maken met steeds complexer gedrag van leerlingen waar hij niet altijd een passend antwoord op heeft. Door handelingsverlegenheid verliest de leerkracht aan autoriteit en wordt een groep aansturen daardoor extra bemoeilijkt. Wij verwachten van de leerkracht dat hij in staat is om de steeds groter wordende groep dusdanig aan te sturen dat er een pedagogisch veilig werkklimaat ontstaat. Kunnen wij dit in deze huidige complexe onderwijspraktijk nog als norm zien?  

Pedagogisch Sturend naar een gezonde groepsdynamiek 
Om groepsprocessen op een effectieve manier aan te sturen is het van belang dat de leerkracht zich bewust is van de invloed die hij daarop kan uitoefenen. Een leerkracht die zich hiervan bewust is, weet een relatie op te bouwen voortkomend uit vertrouwen in het kind en de groep in zijn geheel. Deze leerkracht heeft kennis van de verschillende fasen van groepsdynamiek en kan deze kennis praktisch vormgeven. 

Pedagogisch Leiderschap: intrinsieke motivatie
Door te voldoen aan de drie basisbehoeften relatie, autonomie en competentie wordt de belangrijkste stap gezet voor het ontwikkelen van intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij de leerling. Als deze basisbehoeften voldoende aanwezig zijn in het onderwijsaanbod van de leerkracht zien we leerlingen die gemotiveerd zijn en verantwoordelijkheid willen nemen om tot leren te komen

Oudergesprekken
Er is een verschuiving in gedrag bij ouders. Waar voorheen ouders meer coöperatief en meegaand waren krijgt de leerkracht nu steeds meer ouders aan tafel die kritisch zijn op de gang van zaken rondom hun zoon of dochter. Deze kritische houding kan, als dit niet juist aangestuurd wordt, leiden tot onnodig veel werkstress.

Op het moment dat de leerkracht zich competent voelt in de hierboven beschreven situaties is hij in staat om effectief, doordacht en met zelfvertrouwen te handelen. Met een positief effect op het energieniveau tot gevolg.

Deze workshops geven inzicht en praktische tools om direct mee aan de slag te gaan. Het is voor alle onderdelen mogelijk een verdiepingstraining op maat aan te bieden.

Werkdrukverlichting - Vitaliteit van de Leerkracht bestaat uit 5 workshops van 1 dagdeel. Elke workshop is ook los te volgen.

- Tijdmanagement
- Pedagogisch Leiderschap bij grensoverschrijdend gedrag
- Pedagogisch Sturend naar een gezonde groepsdynamiek
- Pedagogisch Leiderschap: intrinsieke motivatie
Oudergesprekken

Kosten:
€ 795,00 of per losse workshop € 175,00

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd