Terug

Oplossingsgericht Conflictmanagement

najaar 2021

Deze training is bedoeld voor professionals die zich verder willen bekwamen in het oplossingsgericht hanteren van (dreigende) conflicten. U leert in deze training een conflictueuze relatie om te buigen naar een constructieve (werk-)relatie. Hiermee bespaart u de tijd, het geld en de energie die u in uw organisatie niet kunt missen. Laat sluimerende conflicten niet ontsporen, maar grijp tijdig en effectief in.

Het oplossingsgerichte PARTNER-model voor conflicthantering gaat ervan uit dat elk conflict anders is. Het verbindt mensen in de oplossing van hun conflict en het verbeteren van hun relatie zonder noodzakelijk een derde partij in te roepen.. We focussen niet op de schuldvraag, maar op oplossingen, niet op het verleden, maar op de toekomst en op wat er goed verloopt in plaats van op wat er fout gelopen is. Het biedt daarmee een positieve en pragmatische manier om boven het conflict uit te groeien.

Inhoud :
- achtergrond informatie
- uitwisselen van positieve ervaringen met conflicthantering
- preventie van conflicten
- leren van en aan elkaar
- oefenen van het PARTNER-model

Opzet:
Er wordt op een interactieve wijze getraind, waarbij theorie volgt uit de praktijkoefeningen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf cases inbrengen en dat zij voor zichzelf formuleren wanneer de training voor hen succesvol zal zijn.

Overig:
- basiskennis van de Oplossingsgerichte benadering is voorwaarde voor deelname
- een certificaat wordt na afloop uitgereikt aan de deelnemers

trainer:  Bart van Loon
tijden:   9.00 tot 17.00
kosten:  € 375,00 (all in)

Annuleringskosten: binnen 14 dagen na inschrijving: kosteloos; tot 30 dagen vóór aanvang van de training: € 75,00; tot 1 week vóór aanvang: 50%; 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten. Vervanging is altijd mogelijk.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Zorg Overheid Coach Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Coachen

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven