Terug

Leergesprekken met leerlingen

Hoe zorg ik voor meer eigenaarschap en zelfreflectie bij mijn leerlingen?
Leerlingen laten werken met eigen leerdoelen verhoogt de betrokkenheid, leermotivatie en eigenaarschap waardoor leerresultaten omhoog gaan. Er zijn verschillende typen gesprekken die je met kinderen voert. Deze training richt zich op het voeren van leergesprekken met leerlingen waarbij je als leerkracht je gesprekstechnieken en coachvaardigheden traint om zo goed mogelijk af te stemmen op de leervragen en onderwijsbehoefen van je leerlingen. De gesprekken kunnen zowel over het werken met didactische doelen als over gedrags- en werkhoudingsdoelen gaan.

lnhoud
• Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen hun eigen doelen stellen en beter gaan reflecteren op eigen gedrag en leerproces?
• Wanneer ben ik in een gesprek coachend en wanneer sturend?
• Waar bestaat een leergesprek uit?
• Hoe kom ik tot concrete doelen?
• Werken met de leerdoelen in de klas

De ochtend bestaat uit het opdoen van kennis en inzicht om het eigenaarschap van leerlingen en hun zelfreflectie te vergroten. Welke vragen zijn hierin van belang om te stellen?
In de middag oefenen we gesprekken vanuit eigen relevante casuïstek en werken we indien mogelijk met een trainingsacteur.
We werken met de eigen leervragen van de deelnemers en kunnen het programma desgewenst aanpassen aan gespreksformats die op school worden gebruikt.
Je gaat naar huis met praktische tips om direct met dit onderdeel in je eigen werkpraktijk aan de slag te kunnen gaan.

Praktische informatie
Trainingsduur: 1 dag
Datum: 2021
Tijd: 10:00 - 16:30 uur • inclusief lunch

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Lerarenregister.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact