Terug

Intervisiedagen Impulsklas

Jaarlijks komen de Impulsklasbegeleiders uit Nederland bij elkaar om de kwaliteit van de Impulsklassen met elkaar te blijven waarborgen en verbeteren. Leren van elkaar staat op deze dagen centraal.

Aan de hand van thema’s die door Impulsklasbegeleiders, Impulsklas coördinatoren en de Impulsklas supervisor worden aangedragen vindt een uitwisseling plaats van wat er in de groepen wordt gedaan om de effectiviteit van de Impulsklas resultaten nog verder te verhogen. Verder worden expertise en de nieuwste ontwikkelingen vanuit Impuls gedeeld. Aan de hand van eigen ingebrachte videobeelden uit de diverse Impulsklasgroepen ervaren deelnemers direct de verschillen en overeenkomsten tussen de doelgroepen en is zichtbaar op welke gebieden maatwerk noodzakelijk is.
Samen kijken we wat er werkt en wat nog aandacht verdient. Iedere uitvoerder werkt aan eigen ontwikkelvragen en kan deze zowel tijdens als buiten de intervisiedagen om bespreken met de coördinator of de supervisor.

Om de kwaliteit van de Impulsklassen te waarborgen en te zorgen dat de nieuwste ontwikkelingen overal geïmplementeerd worden, is deelname aan minimaal 1 van de trainingsdagen voor uitvoerders van Impulsklassen verplicht om hun registratie als begeleider van de Impulsklas te behouden. De Impulsklas Coördinatoren volgen ten minste 1 Impulsklas Coördinatoren trainingsdag en ten minste 1 Impulsklas Themadag. De Impulsklasbegeleiders volgen ten minste 1 Impulsklas Themadag.

Trainingsdagen 2021-2022

Data volgen

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Impulsklas

De Impulsklas

Onderwijs Werken met verschillen Impulsklas

Impulsklas intervisiedagen