Terug

Oplossingsgerichte Organisatieopstellingen

najaar 2021

De laatste aanwinst in onze opleidingen Oplossingsgericht Coachen en - Leidinggeven is de module Oplossingsgerichte Opstellingen. Deze relatief jonge werkvorm geniet in Nederland een sterk groeiende bekendheid. Een belangrijke grond voor deze populariteit is de sprekende en tijdbesparende manier waarop complexe situaties met (organisatie-) opstellingen (of systemische constellaties) in beweging gebracht kunnen worden. Voor oplossingsgerichte professionals kan deze werkwijze een belangrijke inspiratiebron zijn.

Iets over organisatieopstellingen:
Een organisatieopstelling is verwant aan rollenspel, tableau vivant en psychodrama. De organisatieopstelling biedt een ruimtelijke weergave van (een deel van) een organisatie of netwerk van organisaties, waarin medewerkers, afdelingen of organisaties vertegenwoordigd worden door ‘representanten’. Deze worden door de cliënt intuïtief in de zaal waar de opstelling plaatsvindt, neergezet. Met behulp van deze methodiek worden patronen en processen in een organisatie ruimtelijk inzichtelijk gemaakt. Onderscheidend is dat de ‘spelers’ tijdens een organisatieopstelling niet iets hoeven ‘na te spelen’, niet inhoudelijk geïnstrueerd worden en er tijdens een organisatieopstelling weinig gebruik wordt gemaakt van talige communicatie.

Het ruimtelijk zichtbaar worden van de Gestalt van het organisatiesysteem en de ervaringen van de representanten maken over het algemeen op de aanwezigen een diepe indruk. Juist doordat de opstelling niet geregisseerd is, maar ogenschijnlijk spontaan tot stand gekomen, is de bereidheid tot acceptatie van het ontstane beeld groot. Dat leidt nog niet per definitie meteen tot een handelingsstrategie, maar is daar wel een goede basis voor. Gegeven het feit dat een organisatieopstelling meestal niet langer dan een uur duurt, is het daarmee een efficiënte manier om tot een werkbaar inzicht van de actuele situatie te komen.

In de systeemtheorie, waarop het opstellingenwerk grotendeels is gebaseerd, wordt het ontstaan van dit beeld gezien als de resultante van krachten die opereren volgens een drietal heldere, ‘systemische’, principes:

1. Het principe van de binding of positie: hoe verhouden de actoren zich tot elkaar; wie hoort er
    wel en wie hoort er niet bij?
2. Het principe van de ordening: functie, leeftijd en anciënniteit geven vaak een ordening aan.
    Opstellingen maken duidelijk wie vóórgaat en wie volgt.
3. Het principe van de balans van geven en nemen. In de opstelling zien we in de verhouding
    tussen de actoren terug hoe inspanning en beloning, bijdrage en waardering al dan niet met
    elkaar in balans zijn.

Toepassingen:
Er zijn inmiddels diverse toepassingen van organisatieopstellingen ontwikkeld, dus niet meer alleen in de klassieke zin in de kring met de lege ruimte. We zien coaches in één-op-één situaties gebruik maken van voorwerpen (blokjes, poppetjes, figuren, kaartjes) en van systemische taal ("Als ik nu jouw toekomst ben, waar sta ik dan?"). In teams of schoolklassen werkt het systemisch werken soms helend ("jij hoort erbij", gebruik van groepsrepresentaties). Ook in het oplossingsgericht werken zien we ruimtelijke representaties terug, zoals de bekende 'schaalwandeling'.

Ben je ook nieuwsgierig wat het werken met Opstellingen te bieden heeft? En hoe je hiermee oplossingsgericht kunt omgaan, dus onder andere met een houding van niet-weten en gericht op wat werkt ? Ontdek het in deze module. 

De open training Oplossingsgerichte Organisatieopstellingen is onderdeel van de opleiding Oplossingsgericht Coachen.

Trainer: Bart van Loon
Tijden: 9.00 tot 17.00
Kosten : € 375,00 (all in)

Annuleringskosten: binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos; tot 30 dagen vóór aanvang van de training: € 75,00; tot 1 week vóór aanvang: 50%; 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten. Vervanging is altijd mogelijkTerug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Zorg Overheid Coach Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Coachen