Terug

Oplossingsgericht Zelfmanagement

najaar 2021 

Deze training is bedoeld als verdieping voor leidinggevenden en coordinatoren die al een basis in het Oplossingsgericht Werken hebben. Nu gaat het erom wat de oplossingsgerichte mindset en de laatste wetenschappelijke inzichten voor jouw zelfmanagement kunnen betekenen.

De mail moet worden beantwoord, je collega schiet je voortdurend aan, je loopt achter op de gespreksplanning, je leidinggevende vraagt om resultaten, je moet de rapportage nog lezen en over een kwartier begint het geplande overleg. Na afloop van de werkdag vraag je je af of veel bent opgeschoten. Het to do lijstje lijkt schier oneindig! Herkenbaar, zit je in een soortgelijke situatie?

Werkdruk en werkstress scoren hoog in de beleving van de leidinggevende en medewerkers als het gaat om demotivatie en vormen een hoog risico op ziekte en uitval. Het nemen van de eigen regie op geplande en onverwachte werkzaamheden, zicht hebben op energievreters en energie leveranciers, is in deze tijd waarin een hoge mate van efficiëntie en doelmatigheid gevraagd wordt, van groot belang. Kernbegrippen: grip op de planning en grip op de eigen balans! Daarmee blijft werkplezier behouden, het werk komt af en werkt preventief op mogelijke ziekte uitval.

Solution Focused Zelfmanagement
Aan de basis van het Solution Focused Zelfmanagement liggen eigen regie en planning. Solution Focused  Zelfmanagement biedt leidinggevenden, teamleiders, HR-professionals en medewerkers een oplossingsgericht hulpmiddel om werkdruk en werkstress effectief het hoofd te bieden door gebruik te maken van de laatste inzichten op het gebied van zelfregulering, zelfdeterminatie, mindsettting en het Getting Things Done model.  Solution Focused Zelfmanagement focust niet op wat niet werkt, maar op oplossingen, niet op het verleden, maar op de toekomst en op wat er goedverloopt in plaats van op wat er fout gelopen is. Het biedt daarmee een positieve en pragmatische manier om werkdruk anders te beleven.

De training
Tijdens de training leert u werken met  OG Zelfmanagement. U maakt kennis met de werkwijze en oefent in de toepassing ervan. Aan het eind van de dag weet u het model zodanig toe te passen in uw eigen werksituatie dat u zich daar ook zeker over voelt. U ervaart de kracht van de oplossingsgerichte methodiek aan den lijve en ontwikkelt zo een verdiept inzicht in de werking hiervan.

Opzet
Er wordt op een interactieve wijze getraind, waarbij theorie volgt uit de praktijkoefeningen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf cases inbrengen en dat zij voor zichzelf formuleren wanneer de training voor hen succesvol zal zijn .

Overig
Basiskennis van de Oplossingsgerichte benadering is voorwaarde voor deelname
Een certificaat wordt na afloop uitgereikt aan de deelnemers

Trainer: Bart van Loon
Tijden: 9.00 tot 17.00
Kosten : € 375,00 (all in)


Annuleringkosten: binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos; tot 30 dagen vóór aanvang van de training: € 75,00; tot 1 week vóór aanvang: 50%; 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten. Vervanging is altijd mogelijk

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven