Terug

Werken met eigen leerdoelen

Leren ze dan wel genoeg?!

Loslaten van kinderen is spannend. Als leerkracht heb je (soms?) het gevoel de controle kwijt te zijn en het overzicht te missen als kinderen zelfstandig en in groepjes werken aan eigen leerdoelen. Leerkrachten stellen zichzelf geregeld de vraag: leren mijn kinderen wel genoeg? Komt alles aan bod? Voldoe ik aan de eisen van de inspecte?

Het werken met leerdoelen en leerlijnen vraagt een andere mindset van de leerkracht, waarbij je het vertrouwen moet krijgen dat kinderen per defnite gemotiveerd zijn om te leren als zij op de juiste manier gestimuleerd en uitgedaagd worden. Bij een deel van de leerlingen gaat het leren en werken met eigen leerdoelen grotendeels vanzelf en een ander deel heef meer ondersteuning van de leerkracht nodig. De rol van de leerkracht verandert van lesgeven naar begeleiden waarbij observeren en analyseren sleutelwoorden zijn.

Inhoud

  • Wat is leren en hoe komen kinderen tot leren?
  • Welke vaardigheden heb je nodig in je veranderende rol als leerkracht?
  • Hoe kan ik als leerkracht werken met leerlijnen in mijn klas?
  • Welke ondersteunende vragen kan ik stellen aan kinderen?
  • Welke werkvormen zijn helpend?
  • Hoe willen we het werken met leerdoelen een plek geven in onze school?


Deelnemers gaan met elkaar aan de slag om tot een concrete eerste stap te komen voor het werken met leerdoelen in hun eigen klas. Ook worden werkvormen en ideeën uitgewisseld.

Je gaat naar huis met praktische tips om direct met dit onderdeel in je eigen werkpraktjk aan de slag te kunnen gaan. Ter ondersteuning voor het werken met eigen leerdoelen biedt Impuls desgewenst een set met leerlijnen die voldoen aan de kerndoelen waaraan scholen ook eigen leerdoelen kunnen
toevoegen.

Praktische informatie
Trainingsduur: 1 dag
Datum: najaar 2021
Tijd: 10:00 - 16:30 uur • inclusief lunch


Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact