Terug

Diagnostische gesprekken met leerlingen

Diagnostische gesprekken met leerlingen

Een stap verder

Tijdens de training over diagnostische leergesprekken leer je hoe je als leerkracht meer inzicht kunt krijgen in hoe een leerling werkt, wat er in het kind omgaat tijdens het maken van de opdrachten, welke strategieën het gebruikt en hoe je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de leerbehoeften van een kind om tot optimale resultaten te komen.

Welke leerkrachtvaardigheden en competenties zijn nodig om tot goede gesprekken te komen? Een diagnostisch gesprek wordt gevoerd als het kind stagneert bij het behalen van de gestelde leerdoelen.

Het diagnostisch gesprek is een vervolg op een leergesprek en is niet voor alle kinderen noodzakelijk.

Inhoud

- Leer te praten in vaardigheden in plaats van problemen
- Hoe kan ik een kind motiveren bij een lastige opdracht?
- Hoe bied ik het juist aan een kind aan?
- Hoe is een diagnostisch gesprek opgebouwd, waar moet ik op letten?
- Hoe kan ik jonge kinderen betrekken bij het reflecteren op hun eigen leerproces?
- Hoe help ik kinderen hun leervragen te formuleren en te reflecteren op hun werk?
- Hoe zet ik mijn kennis van leerlijnen in en hoe breng ik het kind naar de zone van de
  naaste ontwikkeling?

Tijdens de ochtend worden de opbouw van een diagnostisch gesprek en het verhogen van de leermotivatie behandeld. Aan de hand van interactieve werkvormen krijgen deelnemers zicht op hoe je een goed diagnostisch gesprek kunt voeren.

In de middag oefenen we gesprekken vanuit eigen relevante casuïstiek en werken we indien mogelijk met een trainingsacteur.

Je gaat naar huis met praktische tips om direct met dit onderdeel in je eigen werkpraktijk aan de slag te kunnen gaan.

Praktische informatie
Trainingsduur: 1 dag
Datum: 2021
Tijd: 10.00-16.30 uur (inclusief lunch)

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact