Trainingsaanbod

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven

Onderwijs Zorg Overheid Coach Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Coachen

Onderwijs Coach Professional Kinderen Leerkracht Werken met verschillen Oplossingsgericht Werken

Oplossingsgericht werken in het onderwijs

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional Oplossingsgericht Werken

Basistraining Oplossingsgericht Werken

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional Oplossingsgericht Werken

Veerkracht

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht Sturend Leidinggeven

Onderwijs Zorg Overheid Coach Professional

Verdieping Oplossingsgericht Coachen

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht Conflictmanagement

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht Vergaderen

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional Systemisch Werken Oplossingsgericht Werken

Oplossingsgerichte Organisatieopstellingen

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht werken met teams

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht Zelfmanagement

Onderwijs Professional Impuls Gepersonaliseerd Leren

Opleiding Toekomstgericht Onderwijs

Onderwijs Professional Impuls

Module Werkhouding en Werkvormen

Onderwijs Professional Kinderen Leerkracht Werken met verschillen Impuls

Module Pedagogisch Klimaat

Onderwijs Professional Impuls Gepersonaliseerd Leren

Module De Coachende Leerkracht

Onderwijs Professional Impuls Gepersonaliseerd Leren

Module Gepersonaliseerd Leren

Onderwijs Professional

Ontspannen lesgeven

Onderwijs Professional

Executieve functies

Onderwijs Professional Kinderen Leerkracht Werken met verschillen

Zorgbehoeften in je klas

Onderwijs Professional Kinderen Leerkracht Werken met verschillen Systemisch Werken

Pestgedrag en pleingedrag

Onderwijs Professional Gepersonaliseerd Leren

Werken met eigen leerdoelen

Onderwijs Professional Gepersonaliseerd Leren

Werken met een portfolio

Onderwijs Professional Impuls Gepersonaliseerd Leren

Werken met Adaptieve Sofware

Onderwijs Professional Gepersonaliseerd Leren

Werken met apps in de klas

Onderwijs Professional Gepersonaliseerd Leren

Los van de methode

Onderwijs Professional Gepersonaliseerd Leren

De kunst van het loslaten

Onderwijs Professional Gepersonaliseerd Leren

21e eeuwse vaardigheden op onze school

Onderwijs Professional

De coachende leerkracht

Onderwijs Professional

Leergesprekken met leerlingen