Terug

Oplossingsgericht werken met teams

najaar 2021

Deze training is bedoeld als verdieping voor leidinggevenden, trainers en (team-)coaches die al een basis hebben in het Oplossingsgericht Werken.

Bij het Oplossingsgericht coachen van teams maakt u gebruik van het zelforganiserend vermogen van teams en mensen, met de kracht van de zwerm. U leert teamleden te inspireren en enthousiasmeren en hen ook te leren elkaar te stimuleren. Oplossingsgericht werken in (project-)teams is een continu proces van verbetering en ontwikkeling. Daarmee wordt het geheel meer dan de som van de delen. Door iedereen te betrekken bij het proces en door doelgericht te focussen op haalbare stappen, zien de teamleden dat zij zelf veel te winnen hebben bij samenwerking èn dat zij zelf de sleutel naar de toekomst in handen hebben.

Inhoud:

 • wat gaat er al goed in jouw coachen van teams
 • leading from behind
 • focussen op kleine stappen
 • omgaan met weerstand en stagnatie
 • teambuilding
 • conflicthantering
 • essenties in een team
 • re-teaming model

Opzet:

Er wordt op een interactieve wijze getraind, waarbij theorie volgt op veel praktijkoefeningen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf cases inbrengen en dat zij voor zichzelf formuleren wat voor hen de opbrengst van deze training zal moeten zijn, om er met een tevreden gevoel op terug te kunnen kijken.

Overig:

 • basiskennis van de Oplossingsgerichte benadering is voorwaarde voor deelname
 • een certificaat wordt na afloop uitgereikt aan de deelnemers
 • De open training Oplossingsgericht Werken Coachen van Teams is onderdeel van de opleiding Oplossingsgericht Coachen en ook van de opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven

Trainer: Bart van Loon
Tijden: 9.00 tot 17.00
Kosten : € 375,00

 

de Nederlandse Orde van Beroepscoaches kent voor deelname aan deze training 2 PE-registratiepunten toe

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven

Onderwijs Zorg Overheid Coach Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Coachen

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht Conflictmanagement

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional Oplossingsgericht Werken

Veerkracht

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht Sturend Leidinggeven

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional Systemisch Werken Oplossingsgericht Werken

Oplossingsgerichte Organisatieopstellingen