Terug

De trainingen van Impuls

Voor een aantal van onze opleidingen en trainingen kunt u zich direct inschrijven; deze vindt u hiernaast. Deze open trainingen behandelen verschillende onderwerpen, steeds vanuit de oplossingsgerichte benadering. We bieden vier opleidingen aan en daarnaast losse trainingen.

1. Opleiding Oplossingsgericht Coachen
2. Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven
3. Opleiding Oplossingsgericht Systemisch Werken

Deze open opleidingen zijn samengesteld uit trainingsmodules waarvoor u zich ook kunt inschrijven zonder de gehele opleiding te volgen. Sommige modules hebben toelatingseisen geformuleerd.

Het merendeel van onze trainingen wordt in company georganiseerd. Deze trainingen zijn heel uiteenlopend van inhoud. U kunt daarbij denken aan:
- trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling zoals professionalisering of
   leiderschapsontwikkeling
- trainingen gericht op houdingsaspecten zoals klantgerichtheid of creativiteit
- dynamische trainingen gericht op samenwerking, teambuilding, veranderingsprocessen,
   visieontwikkeling
- vaardigheidstrainingen zoals gesprektraining, intervisietraining, communicatietraining

Deelnemers aan de trainingen van Impuls ontvangen een onderwijscontract met daarin de inhoud van de training en het toetsingskader waarin de gewenste leerresultaten zijn opgenomen. Voor de trainingen is ook een algemene klachtenprocedure opgesteld. Verder zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven

Onderwijs Zorg Overheid Coach Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Coachen