Terug

Driegesprekken met kinderen en ouders

Ouders vervullen een belangrijke rol in het leerproces van de leerling. Die ervaring heb je vast in positieve of negatieve zin. Wanneer leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid nemen in het leerproces kunnen ouders hierbij op een ondersteunende manier betrokken te zijn. Het is voor ouders soms even zoeken om in hun veranderde rol te komen. De werkwijze en kwaliteit van de leerkracht om dit proces zorgvuldig te begeleiden is van groot belang. De ochtend bestaat uit het opdoen van kennis en inzicht vanuit een theoretisch kader om beter te leren af stemmen op de verschillende typen oudergesprekken die je zult tegenkomen in de praktijk. In de middag oefenen we gesprekken vanuit eigen relevante casuïstiek

Inhoud

·       Hoe betrek ik ouders bij een leergesprek over hun kind?

·       Hoe zorg ik ervoor dat ouders meer zicht krijgen op de ontwikkeling van hun kind op school waardoor de afstemming met school en thuis verbetert?

·       Wat is er van belang om een goed driegesprek te kunnen voeren?

·       Hoe bereid je dit voor met het kind?

·       De opbouw van een gesprek met ouders en kinderen en de verschillende rollen die zij hebben binnen het gesprek

·       Waar moet een gesprek in ieder geval aan voldoen?

·       Wat bespreek je tijdens een driegesprek?

·       Hoe maak je ouders en kinderen meer verantwoordelijk voor en betrokken bij het leerproces

·       Welke vragen zijn helpend?

·       Hoe blijf je bij moeilijke gesprekken uit het conflict?

·       Hoe bespreek je een doel wat niet gehaald is of problemen rondom het gedrag van een kind?

·       Wat is belangrijk in de rolverdeling tijdens het gesprek?

·       Hoe werk je op maat mét een format als gespreksleidraad

 

Trainingsduur

1 dag

 

Datum

 

Tijd

13:30 - 20:00 uur inclusief broodje

Accreditatie wordt aangevraagd bij het

Lerarenregister

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact