Terug

Opleiding Impulsklasbegeleider

Impulsklasbegeleiders volgen een driedaagse scholing voordat ze starten met het draaien van Impulsklassen.

Tijdens de eerste dag van de training leer je alle ins en outs van de Impulsklas, van voortraject tot en met borging. Er wordt gebruik gemaakt van dynamische werkvormen en beeldmateriaal van Impulsklassen, intakegesprekken en evaluatiegesprekken. Deelnemers oefenen met de diverse gespreksvormen met kinderen, ouders en leerkrachten die tijdens de Impulsklas aan bod komen. 

De tweede en derde dag zijn vooral gericht op oplossingsgericht werken en gespreksvoering.

Daarin komen onder andere aan bod:

- Basisprincipes van oplossingsgericht werk
- Gesprekstechnieken
- 8 stappendans
- Werken met de wonder- en schaalvraag     
- Interactiematrix en relatietypen: inspelen op de ander en omgaan met weerstand

Tijdens deze dagen oefenen we veel in kleine groepjes.

De driedaagse geeft mensen in het onderwijs tools voor iedere dag, vooral het oplossingsgericht voeren van gesprekken en het vergroten van de autonomie van leerlingen zijn belangrijke elementen.

Door het oefenen van gesprekstechnieken en klantrelaties leren deelnemers om beter aan te kunnen sluiten bij leerlingen, ouders, leerkrachten en kan er meer commitment ontstaan bij de ander. Zij beschikken na de driedaagse over meer tools om gesprekken goed te voeren, aan te sluiten bij de ander en te coachen.

De scholingsdagen zijn altijd afgestemd op de deelnemers. We spelen in op reeds aanwezige kennis en ervaring en zorgen dat er voor ieder voldoende te leren en te halen valt. We werken met individuele leervragen van deelnemers en delen onze expertise en reeds opgedane ervaringen met Impulsklassen.

Daarnaast is er een begeleidingstraject -op maat- tijdens de eerste Impulsklas. En volgen de Impulsklasbegeleiders een aantal per jaar intervisiebijeenkomsten en delen we natuurlijk nieuwe inzichten met hen.

Impulsklasbegeleiders krijgen meer tools om de Impulsklas de leerlingen en hun ouders te coachen en te ondersteunen.

Trainer: Erik Hekkelman
Data: nader te plannen
Kosten: € 1.550,00 inclusief 1 overnachting en diners, cursusmaterialen, lunch

Het Onderwijscontract van deze opleiding vind je hier.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Impulsklas

De Impulsklas

Onderwijs Werken met verschillen Impulsklas

Scholing voor Impulsklas-coördinatoren

Onderwijs Leerkracht Werken met verschillen Impulsklas

Impulsklasbegeleider worden?