Terug

Opleiding Toekomstgericht Onderwijs

Opleiding Toekomstgericht Onderwijs

Het onderwijs verandert met rasse schreden en leerkrachten moeten steeds meer inspelen op deze ontwikkelingen. Passend onderwijs, toenemende digitalisering, meer diversiteit in de klas en leerlingen die andere vaardigheden nodig zullen hebben om succesvol in de maatschappij te opereren, vraagt toekomstgericht onderwijs van de leerkrachten van vandaag. Voor leerkrachten en IB-ers die voorop willen lopen in deze ontwikkeling heeft Impuls twee modules samengesteld die samen deze opleiding vormen: ‘De coachende leerkracht’ en ‘Gepersonaliseerd Leren’. De modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

Voor wie?
Leerkrachten, intern begeleiders

Opzet en inhoud van de opleiding
Voorafgaand aan de opleiding stelt de deelnemer zijn of haar leerdoelen. Indien gewenst vindt er telefonisch een intakegesprek plaats met één van de opleiders. Voor de module Gepersonaliseerd Leren is het nuttig te weten wat de ontwikkelingen in de school zijn en in hoeverre de deelnemer mandaat heeft het geleerde toe te passen in de praktijk.

Module 1. De Coachende Leerkracht
Dag 1 Oplossingsgericht werken met kinderen
Dag 2 De coachende leerkracht
Dag 3 Coachgesprekken met leerlingen
Dag 4 Diagnostische gesprekken met leerlingen
Dag 5 Driegesprekken met kinderen en ouders
Dag 6 Coachingsdag: Coaching met eigen videobeelden van deelnemers

Module 2. Gepersonaliseerd Leren
Dag 1 Werken met eigen leerdoelen
Dag 2 Zelfsturend werken met porfolio en vergroten van het eigenaarschap
Dag 3 Werken met adaptieve software en Werken met apps in de klas
Dag 4 Los van de methode, wat nu?
Dag 5 De kunst van het loslaten
Dag 6 21ste eeuwse vaardigheden

Tijdens de opleiding is individuele coaching door de trainers van Impuls, in de vorm van gesprekken, klassenobservaties of bespreken van videobeelden beschikbaar tegen gereduceerd tarief van €100 per uur

Alle modules kunnen ook los gevolgd worden. Wij verzorgen ook trajecten op maat en denken graag met u mee voor een passend aanbod voor uw leervraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Katrien Schober 06-51927388

Investering
Module 1: €1500
Module 2: €1500
Certificeringsdag: €250

Losse dagen kunnen worden gevolgd voor €299 per persoon per dag.

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Lerarenregister.

 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact