Terug

Module Oplossingsgericht Werken met kinderen en ouders

Module Oplossingsgericht Werken met Kinderen en Ouders

Oplossingsgericht Werken gaat nadrukkelijk uit van de eigen kracht van kinderen en bouwt steeds voort op wat er al wel is. Dat is een frisse en prikkelende manier om in te spelen op onderwijsbehoeften van kinderen. Met de module Oplossingsgericht Werken met kinderen en ouders maak je je een hartveroverende manier van werken eigen, door te denken in oplossingen in plaats van problemen en door beter gebruik te maken van de kracht van kinderen en ouders. Tijdens de opleiding pas je dit toe in allerlei situaties: individuele gesprekken met kinderen, voor de groep, bij pestgedrag en in gesprekken met ouders

Voor wie?
Voor leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders

Opzet en inhoud
De module bestaat uit 6 (woensdag)middagen.

Dagdeel 1 Oplossingsgericht Werken in de klas
Dagdeel 2 Coachgesprekken met kinderen
Dagdeel 3 Oudergesprekken
Dagdeel 4 Omgaan met pestgedrag
Dagdeel 5 Moeilijke groepen
Dagdeel 6 Presentaties en certificering

Investering
€1000 voor de gehele module.

De trainingsdagen kunnen ook los worden gevolgd voor €175 per persoon per bijeenkomst

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Lerarenregister..

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact