Terug

De kunst van het loslaten

Help! Hoe laat ik los en weet ik toch wat ze doen?!

Deze praktische training is gericht op de veranderende rol van de leerkracht. Waar leerlingen zelf sturen op hun leren, wordt van de leerkracht een andere inzet en aanpak gevraagd. Eén van de moeilijkste aspecten om tot verandering te komen is dat je zelf een deel van de controle moet loslaten zodat leerlingen zelf kunnen gaan sturen. Gedifferentieerd lesgeven vraagt een verandering in de mindset van de leerkracht. Tijdens deze training leer je stappen te zetten in loslaten. Tegelijkertijd krijg je tools om bij deze werkwijze toch te volgen wat je kinderen doen.

Kinderen die zelf (meer) moeten sturen in hun eigen leren moeten het gedrag leren wat ze nodig hebben in een schoolsetting waarin ze veel autonomie krijgen. En vaardigheden die belangrijk zijn in onze eeuw. Dat betekent dat voor de leerkracht ook andere vaardigheden nodig zijn dan tot nu toe nuttig waren. Aandacht voor je klassenmanagement en -organisatie en intensief samenwerken met collega’s wordt steeds belangrijker. Dit vraagt afstemming in het team, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en een andere mindset van leerkrachten. Deze trainingsdag staat het organisatorische aspect en de onderlinge samenwerking binnen de school centraal.

Inhoud

 • Van controle naar loslaten
 • Overzicht houden op wat kinderen aan het doen zijn
 • Hoe organiseer ik ruimte in mijn tijdsplanning om gesprekken te voeren
 • Welke afspraken zijn er nodig om kinderen te leren met meer autonomie om te gaan
 • Hoe hou ik grip op mijn (stam)groep?
 • Welke verantwoordelijkheden liggen er en hoe ga je daar met je collega’s mee om?
 • Hoe organiseer ik mijn klassenmanagement?
 • Hoe stem ik af op mijn leerlingen?
 • Aandacht voor inrichting van de school en het lokaal
 • Wat te doen als een kind zich niet aan gemaakte afspraken houdt?
 • Wat is reëel om van kinderen te verwachten als je overstapt naar een nieuw onderwijsconcept?

Je gaat naar huis met praktische tips om direct in je eigen werkpraktijk aan de slag te kunnen.

Deze training is ook zeer geschikt als incompany training, bijvoorbeeld voor een studiedag. Daarvoor wordt van tevoren
met de school afgestemd waar de school nu staat en welke wensen er liggen m.b.t. ontwikkeling en onderwijsconcept.

Praktische informatie
Trainingsduur: 1 dag
Datum: 2021
Tijd: 10:00 - 16:30 uur • inclusief lunch
Kosten: €299

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Lerarenregister.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact