Terug

Pedagogisch Leiderschap bij grensoverschrijdend gedrag

Leerkrachten krijgen steeds vaker te maken met grensoverschrijdend of grens opzoekend gedrag van leerlingen. Dit gedrag vraagt om een adequate reactie waarbij de leerkracht een gedragsverandering bij de leerling realiseert. In de praktijk ontstaan geregeld situaties waarbij de leerkracht probleem-georiënteerd en vanuit autoriteit de leerling forceert tot verandering. Het resultaat is vaak een tijdelijke verandering waarbij de onderlinge relatie van de leerkracht met deze leerling steeds verder onder druk komt te staan.

In de wenselijke situatie handelt de leerkracht consequent, vanuit vertrouwen en oplossingsgericht. De leerkracht straalt vertrouwen uit omdat hij planmatig te werk gaat en weet hoe hij met deze leerling om kan gaan. Hij blijft in verbinding met de leerling terwijl hij aanstuurt op verandering.

Inhoud
Tijdens deze workshop zoomen we in op de praktijk van de leerkracht en kijken wat al werkt en waar ontwikkelmogelijkheden liggen en we kijken welke leerkrachtvaardigheden van belang zijn om effectief om te kunnen gaan met conflictsituaties. Er is ruimte voor casusinbreng waarbij we gezamenlijk ervaringen uitwisselen en tot nieuwe inzichten komen met betrekking tot eigen handelen

Opbrengst
- Je weet hoe je vanuit verbinding met de leerling een gedragsverandering realiseert
- Je hebt zicht gekregen op je pedagogische kwaliteiten en weet hoe je deze nog
  meer kan inzetten
- Je hebt praktische tools gekregen die je helpen structuur aan te brengen tijdens
  het omgaan met pedagogische kwesties in de klas

Trainer: Thomas Wüstefeld
Datum: najaar 2020 (ovb corona-maatregelen)
Tijden:   14.00 tot 17.00 uur
Kosten: € 175,00


Annuleringskosten: binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos; tot 30 dagen vóór aanvang van de training: € 75,00; tot 1 week vóór aanvang: 50%; 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten. Vervanging is altijd mogelijk

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd