Terug

Werken aan een goed groepsklimaat en omgaan met de diverse onderwijsbehoeften

De gedragsproblemen in de groepen op de basisscholen nemen door de huidige tijden weer toe. Incidenten hebben een grote invloed op de sfeer in de groep. Andere leerlingen kopiëren dit gedrag of voelen zich niet veilig in de groep. Er ontstaat dan veel onrust, met grote gevolgen voor de leerresultaten. 

Als leerkracht kun je wel wat hulp gebruiken. Je wilt leren hoe je gedragsproblemen kunt doorbreken en ervoor kunt zorgen dat het gedrag van kinderen verbetert, zodat iedereen zich veilig voelt. Door co-teaching vergroot je je competenties als leerkracht op het gebied van pedagogisch leiderschap en klassenmanagement. Hierdoor voorkom je verstorende incidenten en creëert meer rust binnen de groep. Er komt weer ruimte om te leren.

Je leert en ervaart de groepsprocessen in je groep, je leert over het voorkómen van gedragsproblemen, over pedagogisch handelen en over klassenmanagement.

Het traject zorgt voor handvatten om praktisch aan de slag te gaan met

- het verbeteren van de sfeer in de groep

- leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag

- planmatig werken op het gebied van gedrag; voor alle kinderen in de klas

- interventies voor kinderen die meer nodig hebben

- omgaan met agressie

De prijs voor co-teaching is: €2640,-. Hiervoor verzorgen wij 8 sessies van 2 uur, voorbereiding en nabespreking.

Wij zullen de eventuele reistijd en -kosten opnemen in de offerte.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact