Terug

Impulsklas Nationaal Programma Onderwijs

De Impulsklas is een passend onderwijs interventie waarbij leerlingen op het gebied van gedrag en sociale interactie werken aan eigen gestelde doelen. Juist in deze tijd is het werken in de driehoek school-kind en ouder essentieel. 

De Impulsklas is onderscheidend in:

-       De interprofessionele samenwerking tussen leerkracht en ouderbegeleider.

-       Haar systemische opzet: er wordt gewerkt met doelenkaarten, er wordt gewerkt   met het systeem waarin het kind opgroeit.

-       Het versterken van de driehoek kind-school-ouders: ouders vervullen een centrale en actieve rol tijdens de bijeenkomsten en in het ontwikkelproces.

Kenmerkend hierin is de oplossingsgerichte benadering waarop de leerlingen ondersteund worden in het werken aan eigen houdings- en gedragsdoelen. De kinderen gebruiken daarbij een zgn. 'doelenkaart' die het beloop en het succes van de verrichtingen inzichtelijk maakt.  Deze benadering wordt verder aangevuld met andere methodieken en interventies gericht op sociaal-emotioneel welbevinden en ontwikkeling van de executieve functies. 

Een dagdeel in de week werken kinderen in de Impulsklas samen met ouders aan hun persoonlijke doelen. Tijdens de ochtend is er een moment waarop ouders geïnformeerd worden over opvoedingsthema’s en wisselen ouders hun ervaringen uit. Ze gaan met elkaar in gesprek en worden hierin begeleid door de ouderbegeleider. 

De kinderen werken op dat moment met de leerlingbegeleider. 

In de eigen groep werkt de leerling ook aan zijn doelen. Hiervoor vult de leerling en de eigen leerkracht de doelenkaart iedere dag in en worden de doelen dagelijks geëvalueerd. 

De eigen leerkracht krijgt door observaties en gesprekken ook meer zicht op onderwijsbehoeften van de leerling en krijgt van de Impulsklasbegeleiders handvatten om deze leerling goed te begeleiden. 

In de Impulsklas zien we vaak een groep leerlingen die ondersteuning vragen op meerdere vlakken (sociaal emotioneel, taakwerkhouding, gedrag) en doorgaans langdurige begeleiding nodig hebben. Van de leerlingen die hebben deelgenomen heeft 83% geen vervolgbegeleiding meer nodig. 

Voor meer informatie over mogelijkheden tot opleiding, uitvoer en implementatie neem contact met ons op: bvanloon@impulsorganisatieadvies.nl

https://impulsorganisatieadvies.nl/impulsklas/begeleiding-bij-de-eerste-impulsklas 

https://impulsorganisatieadvies.nl/impulsklas/impulsklasbegeleider-worden 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact