Terug

Groepsinterventie voor een positief leerklimaat

Na de lockdowns is het voor leerlingen lastig om mee te bewegen in de groepsdynamiek. Zij hebben moeite met sociale aansluiting en kunnen zich som ook moeilijk voegen naar de regels. 

 • - Ervaart u teveel onrust in de groep? Bemoeien kinderen zich constant met elkaar?
 • - Zijn ze brutaal naar de leerkrachten en volgen zij de regels niet op?
 • - Lijkt het op dit moment onmogelijk te differentiëren in de groep en kinderen op didactisch gebied te bieden wat ze nodig hebben? Komt de - leerkracht door permanent handhaven onvoldoende toe aan effectieve leertijd?

Het verband  is ver te zoeken en zo'n groep bestaat in wezen uit een verzameling individuele kinderen, die allemaal aandacht en onderwijs behoeven, maar door de huidige omstandigheden daar onvoldoende aan toe komen.

Impuls reikt u de helpende hand…

Impuls coacht leerkrachten bij het verbeteren van de gedragspatronen in een ‘lastige groep’. Dat doen we door op een oplossingsgerichte manier naar de situatie en de achterliggende vraag te kijken. 

Na een zorgvuldige intake, werken we in het coachingstraject in de ‘lastige’ groep aan verschillende preventieve en curatieve resultaten:

 • - de betrokken leerkrachten zijn beter in staat de groep professioneel te hanteren en voelen zich weer competent in het omgaan met hun groep
 • - de betrokken leerkrachten krijgen praktische handvatten en instrumenten waarmee zij direct aan de slag kunnen
 • - de sfeer in de groep is verbeterd als gevolg van een aantal gerichte interventies. Hierdoor zijn ouders tevreden over de aanpak van de school en gaan kinderen en leerkrachten weer met plezier naar school
 • - ouders worden in het traject betrokken

Het traject neemt ongeveer 6-10 weken in beslag.

Via oefeningen en methodieken wordt gewerkt aan het doorbreken van rolpatronen van kinderen en is er aandacht voor het verbeteren van de groepsdynamiek in de klas. Co-teaching wordt waar nodig toegepast, zodat de begeleider aan de leerkracht laat zien hoe zij de groep in een positieve ontwikkeling kan krijgen. Ook kan, in overleg met de school, een ouderbijeenkomst worden georganiseerd om de ouders te betrekken in het traject. 

Globaal wordt het volgende proces doorlopen:

 • - Intakegesprek waarin de situatie wordt verkend. We kijken met name naar wat er eerder al is gebeurd, wat (wel) werkt en welk gedrag we beogen te bereiken bij leerlingen leerkrachten en ouders rond de betreffende groep.
 • - Opstellen plan. Hierin worden verschillende opties overwogen zoals het werken met de schaalvraag op groepsniveau, individuele leerlingtrajecten en ‘supportgroep’-aanpak rond sfeerverbetering en verbetering pedagogisch klimaat. Dit plan wordt voorgelegd aan de directie.
 • - Vervolgens wordt het plan uitgevoerd, waarbij de directie steeds op de hoogte gehouden wordt van de voortgang. Aan het einde van het traject wordt gewerkt aan borging van de resultaten binnen de school, zodat de voorheen ‘lastige groep’ zich positief kan blijven ontwikkelen

Een groepstraject bestaat uit:

 • - 6 lessen van 1 uur,
 • - Evaluatie 45 minuten en voorbereiding
 • - Intake en evaluatie 2 uur

De kosten van dit groepstraject zijn: € 1.705,-  Eventuele reistijd en -kosten worden aanvullend in de offerte opgenomenTerug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact