Terug

Leerlinggesprekken en coaching

Voor veel kinderen in de basisschoolleeftijd is de Covid-periode moeilijk geweest. In deze periode is de structuur die veel kinderen nodig hebben weggevallen.  

Leerlingen die structuurbehoeftig zijn laten na de periodes van lockdown meer negatief gedrag hebben en ondersteuningsvragen hebben rondom hun sociaal emotionele ontwikkeling en concentratie. Het weer terugvoegen in de structuur van school en groepsregels lukt hen niet voldoende. 

Leerkrachten vragen om tools om deze leerlingen te ondersteunen en te begeleiden. 

Vragen als: Hoe kan ik omgaan met grensoverschrijdend gedrag? Hoe kan ik het beste reageren op deze boze, ongemotiveerde of gedragsmatige moeilijke leerling?

Impuls biedt hiervoor de oplossing om vanuit observaties, co- teaching en coachgesprekken leerkrachten te versterken en leerlingen op hun gedrag te coachen. Hierdoor ontstaat er een positief klassenklimaat voor de leerlingen en hun leerkracht. 

Tijdens een dergelijk traject bieden wij begeleiding op maat. Vaak wordt er aandacht besteed aan: sociale contacten maken, omgaan met regels, emotieregulatie, luisteren naar de leerkracht, verbetering van taakwerkhouding, vergroten van zelfvertrouwen. 

Tijdens een traject ondersteunen we de leerkracht in het planmatig werken aan gedragsverandering en leert de leerkracht adequater omgaan met deze leerlingen.

Leerkrachten leren hoe ze hun leerlingen ruimte kunnen geven en werken vanuit vertrouwen. Hoe ze het best kunnen afstemmen op wat de leerling vraagt. Relatie, competentie en autonomie zijn de sleutelwoorden. Hierbij werkt Impuls oplossingsgericht en versterken we de driehoek school-kind- ouders. 

Een begeleidingstraject houdt bijvoorbeeld in: 6 gesprekken van 45 minuten, een intake en evaluatie komt neer op € 1.375,-.

Wij nemen eventuele reistijd en -kosten aanvullend op in de offerte.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact