Terug

Kinderen weer in het zadel helpen

Hoe je als leerkracht of IB’er negatief gedrag bij leerlingen  weer kunt terugbuigen naar een positief leerklimaat

Voor veel kinderen in de basisschoolleeftijd is de Covid-periode met thuisonderwijs lastig geweest door het wegvallen van de schoolse structuur. Terugvoegen in de groep en de school met de regels die daar gelden lukt vaak niet voldoende. Ook leerlingen die van zichzelf al meer moeite hebben met structuur of die ingewikkelder gedrag laten zien, hebben nu extra aandacht nodig. 

Leerkrachten krijgen dan te maken met lastig gedrag. Hoe het beste te reageren op een boze of ongemotiveerde leerling? Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag? 

Terugbrengen van het Positief Leerklimaat met Impuls

Impuls biedt de school een maatwerktraject dat toegesneden wordt op de situatie in de klas. Na observatie en in nauw overleg met de betrokken IB’ er en leerkrachten, gaan we aan de slag met:

-       Co-teaching: de leerkracht helpen de groep weer op de rit te krijgen

-       Maatwerk voor kleine groepjes: er kan gewerkt worden aan bijv. motivatie, veerkracht. 

-       Groepsinterventies die de groepsdynamiek en het leerklimaat verbeteren

-       Leerkrachtcoaching bij de begeleiding van leerlingen met ingewikkeld gedrag

-       Online training: voor IB' ers en leerkrachten die betere gesprekken met leerlingen willen voeren

-       Individuele begeleiding en coaching van leerlingen bij o.m. taakwerkhouding, vergroten van zelfvertrouwen, emotieregulatie, luisteren naar de leerkracht, sociale vaardigheden, omgaan met regels

Flexibel inspelen op wat er nodig is

Impuls werkt oplossingsgericht. Dat betekent dat we goed aansluiten bij wat de situatie vraagt, kijken naar wat de leerling of leerkracht nodig heeft, zonder al teveel te problematiseren. We versterken de driehoek leerling-school-ouders en zoeken naar eigen oplossingen die werken.

Goed onderwijs kunnen neerzetten 

Met behulp van onze ondersteuning, lukt het de leerkracht om de klas weer lekker te laten draaien. Individuele of groepjes leerlingen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. De leerkracht heeft het gevoel dat zij of hij overzicht heeft en in staat is voorkomende incidenten of de nodige ondersteuning goed te hanteren. In het algemeen is de onderlinge communicatie en ook de verhoudingen met de ouders na afloop sterk verbeterd.

Om een indruk te geven van de kosten, een maatwerktraject zou kunnen bestaan uit een aantal contactmomenten in de groep en een aantal individuele sessies. Inclusief voorbereiding bieden wij u dit traject van bijvoorbeeld 8 sessies van 2 uur aan voor € 3.600,-. Eventuele reistijd en -kosten worden aanvullend opgenomen.

 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact