Terug

Maatwerktraining voor leerlingen

Voor veel kinderen en jongeren is de Covid-periode onrustig. Er waren periodes dat ze niet naar school mochten, niet mochten sporten en niet met groepen mochten samenkomen. Dit heeft voor kinderen en jongeren gevolgen voor hun welbevinden, sociaal emotionele beleving en hun mentale gezondheid. Het zorgt voor spanning, stress en soms ook angst. De onduidelijkheid en onzekerheid van deze periode roept veel vragen en gevoelens op. 

Emoties zijn er voor eenieder van ons de hele dag en doen zich voor tijdens contacten, op school, thuis, met vrienden, op de sportclub etc. Door de voortdurende periode van Covid en alle gevolgen daarvan voelen veel kinderen en jongeren zich eenzaam, angstig of somber. Veel van hen maken zich zorgen om de toekomst (meer dan 70%). Daarbij hebben zij vragen over zichzelf, de manier van reageren, omgang met stress, omgang met de ander en het begrijpen van emoties.

Het praten en delen van onze emoties en zorgen is belangrijk en draagt bij aan onze mentale gezondheid. Omdat praten over onze emoties en zorgen niet zo vanzelfsprekend is heeft Impuls organisatieadvies een interventie voor kinderen en jongeren ontwikkeld waarin er juist ruimte mag zijn voor deze zorgen en vragen.

Vragen waar kinderen en jongeren op dit moment mee rondlopen:

-      Hoe sluit ik weer aan bij anderen?

-      Hoe houd ik structuur en overzicht in mijn leven?

-      Hoe kan ik mezelf positief coachen?

-      Wat kan ik doen bij tegenslag?

-      Hoe houd ik vast aan mijn eigen waarden?

-      Wat kan ik doen bij gevoelens van somberheid en angst, stress?

-      Waar kan ik terecht met mijn vragen?

-      Op welke manier kan ik mijn zelfvertrouwen weer herstellen?

Impuls werkt oplossingsgericht met kinderen en jongeren. Door in een kleine groep met elkaar te praten over ervaringen, emoties, vragen ervaren kinderen en jongeren dat zij niet alleen zijn. Wij begeleiden leerlingen tijdens de training om om te gaan met negatieve emoties en spanningen, vaardigheden om problemen op te lossen en vanuit oplossingsgericht denken door te kunnen pakken. 

Zowel op school als thuis, doordat ook ouders geïnformeerd worden. 

In deze groepsaanpak is er ruimte voor eigen persoonlijke vragen en leveren we maatwerk. Mocht dit betekenen dat een leerling vervolgbegeleiding nodig heeft, dan wordt dit besproken.

De kosten voor 8 groepsessies van 2 uur (incl. voorbereiding, uitvoer en nabespreking) met een groepje van maximaal 10 leerlingen zijn € 3.600,- exclusief reistijd en reiskosten. Uiteraard denken wij graag mee om maatwerk te leveren.

 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact