Terug

Leerkrachtcoaching

Leerkrachten krijgen te maken met grensoverschrijdend of grens opzoekend gedrag van leerlingen die na de lockdown moeite hebben zich te voegen. Dit gedrag vraagt om een passende en doeltreffende reactie, waarbij de leerkracht een gedragsverandering bij de leerling realiseert. 

In een wenselijke situatie handelt de leerkracht consequent, vanuit vertrouwen en oplossingsgericht. De leerkracht straalt vertrouwen uit, omdat hij handelingsgericht intervenieert en weet hoe hij met deze leerling om kan gaan. Je blijft in verbinding met de leerling terwijl hij aanstuurt op verandering. 

Tijdens de coaching zoomen we in op de praktijk van de leerkracht en kijken wat al werkt en waar ontwikkelmogelijkheden liggen. Ook kijken we welke leerkrachtvaardigheden van belang zijn om effectief om te  kunnen gaan met bepaalde situaties of leerlingen. 

Bij Impuls is coaching altijd oplossingsgericht.

Dat betekent dat je vooral helder krijgt welke kant je precies op wilt en wat daarbij voor jou werkt. De coach helpt je daarbij. Door goede vragen te stellen, door je soms te leiden en meestal door je te helpen zelf jouw vragen op te lossen. Zodat je simpelweg weet wat je wilt en in de praktijk duidelijke stappen kunt zetten.

Oplossingsgerichte coaching van Impuls start met kennismaken en verkennen van de doelen van de coaching. Aan het eind van dit eerste gesprek is er een gezamenlijk beeld van hoe de coaching er uit komt te zien. Meestal is een aantal van 4-6 gesprekken voldoende.

- Je persoonlijke coachingsvragen komen in beeld en worden opgepakt

- Je weet hoe  je vanuit verbinding met de leerling een gedragsverandering realiseert 

- Je hebt zicht gekregen op je pedagogische kwaliteiten en weet hoe je deze nog meer kan inzetten

- Je hebt praktische tools gekregen die je helpen structuur aan te brengen tijdens het omgaan met pedagogische kwesties in de klas 

Een traject leerkrachtcoaching houdt kost ongeveer €1200,-.

Vanuit ervaring weten we dat een traject leerkrachtcoaching meestal bestaat uit 6 contactmomenten (een uur), waarbij we vooraf een intake plannen en afsluiten met een evaluatie.

Wij zullen de eventuele reistijd en -kosten opnemen in de offerte.

 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact