Terug

Oudergesprekken

Om de groei van de leerling volledig tot zijn recht te laten komen is het van belang dat ouders in dit proces een plek krijgen. Om constructief met ouders op te trekken is het opbouwen en onderhouden van een goed contact van belang. De praktijk laat ons zien dat in veel gevallen dit in een natuurlijk proces goed tot stand komt. Helaas zien we ook een stijgende hoeveelheid situaties waarbij de interactie met ouders onnodige spanningen oplevert en het ontwikkelproces van de leerling hierdoor belemmerd wordt. Spanningen die veroorzaakt worden door ouders die kritisch zijn, het functioneren van de leerkracht centraal zetten en ongevraagd aangeven welke veranderingen er in hun ogen zouden moeten plaatsvinden. In sommige gevallen wordt het gedrag van de ouders als intimiderend ervaren.

Inhoud
Tijdens deze workshop krijgt de leerkracht inzicht in welke verschillende typen (rollen) ouders er zijn en hoe hierop afgestemd kan worden zodat er een constructieve situatie ontstaat. We zoomen in op de technische kant (gesprekstechnieken/vaardigheden) en de persoonlijke kant, hoe eigen fysieke en mentale houding aan te sturen tijdens een oudergesprek. Er is tijdens deze middag ruimte voor casusinbreng en begeleid oefenen van oudergesprekken 

Opbrengst
- Je hebt kennis van welke typen ouders er zijn en kan hier gericht op afstemmen
- Je bent je bewust van je eigen (lichaams)houding en bent in staat gesprekstechnieken
  toe te passen tijdens oudercontacten
- Je weet hoe je gesprekken kan aansturen zodat deze voor ouders en voor jouzelf als
  constructief worden ervaren
- Je stapt met toegenomen vertrouwen oudergesprekken in

Trainer: Thomas Wüstefeld
Datum: najaar 2020 (ovb corona-maatregelen)
Tijden:   14.00 tot 17.00 uur
Kosten: € 175,00


Annuleringskosten: binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos; tot 30 dagen vóór aanvang van de training: € 75,00; tot 1 week vóór aanvang: 50%; 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten. Vervanging is altijd mogelijk

 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd