Terug

Oplossingsgericht werken in het onderwijs 14 en 15 april

Woensdag 14 april 2021

Deze tweedaagse geeft uitvoerende professionals in het onderwijs praktische tools voor het voeren van oplossingsgerichte gesprekken met leerlingen, ouders en collega's.

De training is zeer geschikt voor leerkrachten, leerlingbegeleiders, intern begeleiders en anderen die werken in de ondersteuning/begeleiding binnen het onderwijs. 

In de tweedaagse werken we onder andere aan:

- Basisprincipes van oplossingsgericht werk
- Gesprekstechnieken
- 8 stappendans
- Werken met de wonder- en schaalvraag     
- Interactiematrix en relatietypen: inspelen op de ander en omgaan met weerstand

Tijdens deze dagen oefenen we veel in kleine groepjes.

De tweedaagse geeft mensen in het onderwijs tools voor iedere dag, vooral het oplossingsgericht voeren van gesprekken en het vergroten van de autonomie van leerlingen zijn belangrijke elementen.

Door het oefenen van gesprekstechnieken en klantrelaties leren deelnemers om beter aan te kunnen sluiten bij leerlingen, ouders, leerkrachten en kan er meer commitment ontstaan bij de ander. Zij beschikken na de driedaagse over meer tools om gesprekken goed te voeren, aan te sluiten bij de ander en te coachen.

De scholingsdagen zijn altijd afgestemd op de deelnemers. We spelen in op reeds aanwezige kennis en ervaring en zorgen dat er voor ieder voldoende te leren en te halen valt. We werken met individuele leervragen van deelnemers.

Trainer: Erik Hekkelman
Data: 14 en 15 april
Kosten: € 1.000,00 inclusief 1 overnachting en diners, cursusmaterialen, lunch

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd