Terug

Het Albert-model

Het was Albert Einstein die zei: "Everything should be made as simple as possible, but not simpler". Deze uitspraak indachtig ontwikkelde Mark McKergow het 'Albert' Model voor de Oplossingsgerichte aanpak: simpel, aansprekend en toch omvattend.

De uitgangssituatie is de situatie waarin zich het probleem voordoet (weergegeven in rood). We zitten dan soms vast in het probleemdenken. We denken dan na over hoe het probleem zich heeft ontwikkeld (begin van het probleem: wat is de oorzaak? wie zat er fout?) en over hoe het probleem zich zal ontwikkelen (gevreesde toekomst: welke rampen komen er op ons af?).

Het Oplossingsgerichte 'Albert' Model biedt ons een verbetering van die situatie in vier stappen (weergegeven in blauw):

Bepaalde de gewenste toekomst in plaats van te focussen op de gevreesde toekomst. Wat wil ik in plaats van het probleem? Levert de formulering van dit hoopvolle perspectief al ideeën op over de richting waarin je oplossingen kunt zoeken?
Sta stil bij wat er al is bereikt en hoe dat is gelukt. Hoe kunnen we dat vasthouden en daarop verder bouwen? Geeft dit ideeën voor een verbetering van de huidige situatie
Wanneer ging het iets beter en hoe kwam dit? Welke ideeën geeft je dit voor de huidige situatie?
Welk van die ideeën wil je gebruiken om een eerstvolgende stap te zetten in de richting van je doel?

 

Interessant? Kijk eens bij ons Trainingsaanbod en je kunt binnen de kortste keren aan de slag met o.a. dit model!

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional Oplossingsgericht Werken

Basistraining Oplossingsgericht Werken

Onderwijs Zorg Overheid Coach Professional Oplossingsgericht Werken

Opleiding Oplossingsgericht Coachen