Terug

Principes van Oplossingsgericht Werken

Oplossingsgericht Werken is niet gebaseerd op theoretische modellen, het is ontwikkeld in de praktijk. Dat maakt de theorie overzichtelijk, praktisch en hanteerbaar. Het is dan ook gemakkelijk om mórgen al te beginnen met Oplossingsgericht Werken

Hieronder een aantal (maar niet alle) principes en daarna een aantal instrumenten van Oplossingsgericht Werken:

1. Als iets (beter) werkt, doe er dan meer van. Wanneer we de aandacht richten op gedrag dat wèl of betere resultaten boekt dan het gemiddelde, krijgen we ideeën en aan aangrijpingspunten voor verbetering. Wanneer het gaat om complexe problematiek, is dat een stuk productiever, dan onderzoeken waarom iets niet werkt en dan de oorzaak daarvan proberen op te lossen. Wat hier ook zo prettig aan is: je hoeft er niet in te geloven, doe eenvoudig wat werkt!.

2. Als iets niet (minder) werkt, stop ermee.... en doe wat anders! Een hele bevrijding: durf te erkennen dat iets niet de gewenste resultaten geeft en heb het lef om te zoeken naar alternatieven. Pas wanneer we ons gedrag veranderen, veranderen ook de resultaten.

3. Als iets (beter) werkt, leer het dan van of aan een ander. Het uitwisselen van kennis is dé manier om in innoveren, te verbeteren. Ga op zoek naar successcenario's en vind uit wat je daarvan kunt gebruiken. En heb je wat gevonden? Deel het dan weer met anderen!

4. Niets is alléén maar negatief. er zijn altijd voldoende kwaliteiten en hulpbronnen beschikbaar om tot verbetering te komen.

5. Er is altijd beweging. voor wie het kan zien, de wereld en wijzelf zijn voortdurend in beweging. Kleine veranderingen kunnen leiden tot grote veranderingen. Wanneer we aandacht besteden aan die kleine veranderingen, kunnen we steeds meer veranderingen inzetten.

6. Mensen creeren zelf het heden en de toekomst. Daarom besteden we meer aandacht aan de toekomst dan aan het verleden, dat niet meer te veranderen valt.

7. De actie zit in de interactie. Het gaat erom wat er tussen mensen gebeurt en minder om wat je hebt en wie of wat je bent. Oplossingsgericht Werken richt zich dus op gedrag.

Het hanteren van Oplossingsgerichte principes leidt tot een aantal Oplossingsgerichte werkwijzen of instrumenten:

1. Platform. Stel eerst vast wat er al is, wat al goed gaat, wat we willen behouden, om vervolgens daarop verder te bouwen. het platform is ons startpunt.

2. Stel je voor.... We gebruiken het menselijk vermogen om zich een betere situatie voor te stellen dan de huidige. Stel je voor dat er een wonder gebeurde... Stel je voor dat de huidige situatie zich in de goede richting ontwikkelde.... Stel je voor dat dat de situatie dusdanig was dat je er zeer tevreden over was..... Wat zou er anders zijn? Wat zou je anders doen? Wat zouden anderen dan aan jou merken?

3. Verschillen. Mensen zijn goed in het onderscheiden van verschillen. Door verschillen waar te nemen, bemerken we vooruitgang. Wat gaat beter? De Schaalvraag brengt verschillen in kaart: Waar sta je nu? Wat is er anders?

4. Hulpbronnen. We zoeken gericht naar wat er maar voorhanden is aan kwaliteiten, omstandigheden, mogelijkheden die kunnen helpen om een stap verder te komen.

5. Bevestigen. wat al goed gaat helpt om mensen terug in hun kracht te brengen, het spreekt hun vermogen aan om vooruitgang te boeken. Complimenten mogen op ieder moment gegeven worden, mits oprecht en concreet.

6. Kleine stapjes maken grote verschillen. Het zijn de kleine, maar haalbare stappen in de goede richting die werkelijk duurzame resultaten gaan geven. We moedigen mensen en organisaties aan om vooral haalbare doelen te stellen en te focussen op het in beweging komen. Daarna kost het minder moeite om de beweging vast te houden.

7. De taal van oplossingen. is positief, hoopvol, toekomstgericht en suggereert de mogelijkheid op verbetering van de situatie. We besteden veel aandacht aan de formulering van onze vragen en zien elke vraag als een mogelijke (proces-)interventie.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact