Terug

Marit Buitendijk

Marit geeft al jaren trainingen gericht op het opvoeden en opgroeien. Zij is werkzaam als Pedagogisch Adviseur en Impulsklas-ouderbegeleider. Daarbij komt haar feeling met onderwijs en ook de directe hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders wel van pas. Ze heeft uitgebreide werkervaring in verschillende sectoren: primair en voortgezet onderwijs, Jeugdhulpverlening, Kinderziekenhuis en Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Bij Impuls komt Marit o.m. om de hoek wanneer er in een klas verstoorde onderlinge relaties zijn of wanneer er sprake is van pestproblematiek. Deze problemen zijn vaak hardnekkig en niet plotseling ontstaan. Samen met IB-er en de leerkracht geeft zij deze kinderen inzicht in hun eigen aandeel en vergroot zij hun gedragsalternatieven. Haar aanpak is ondersteunend, daadkrachtig en oplossingsgericht. Haar doel is bereikt als de kinderen in de klas zich weer veilig voelen en in hun kracht staan! Ze geniet als ze ziet dat de kinderen succeservaringen opdoen en hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen.

mbuitendijk@impulsorganisatieadvies.nl

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact