Terug

Beppy de Groot

Beppy werkt als trainer bij Impuls. Beppy is jaren werkzaam geweest in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider en momenteel als ambulant begeleider. Het aansluiten bij de begeleidingsbehoeften van leerlingen en/of hun leerkrachten vindt Beppy erg belangrijk. Samenwerken is essentieel, net als aansluiten bij wat een leerling al kan en oplossingen bij de leerling laten ontstaan.

De afgelopen jaren heeft Beppy op verschillende manieren met leerlingen gewerkt: zowel individueel als in groepsverband, in het basis- en voortgezet onderwijs. Zij werkt vanuit Kids Skills, Mission Possible, Taakspel en is gespecialiseerd in groepsdynamiek.

Ze gaat uit van wat er al wel is en bouwt daar samen met de leerling/ groep en leerkracht aan verder. Door zowel de groep als de leerkracht weer in hun kracht te zetten, krijgt iedere groep de kans om te groeien. Positiviteit en samenwerking zijn hierin voor Beppy sleutelwoorden.

bdegroot@impulsorganisatieadvies.nl 

+31 6 448 189 18

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact