Terug

Mark Veermans

Sinds 1995 verzorgt Mark begeleiding bij verandering en ontwikkeling. Hij doet dit vanuit verschillende rollen zoals trainer, coach, teamcoach en mediator. Mark is daarbij gewend zowel met uitvoerend professionals te werken zoals docenten, artsen, rechters, ingenieurs en jeugdzorgwerkers alsook met sturende professionals zoals wethouders, managers, bestuurders en toezichthouders.

Binnen het onderwijs houdt Mark zich vooral bezig met het versterken van eigenaarschap van en grip op het eigen leerproces. Leren leren is volgens Mark het belangrijkste wat iemand kan leren. Dat leren doet een mens, of -ie nou kind is of volwassen, nooit alleen. Samenwerking is essentieel om te kunnen leren van en met elkaar. Graag levert Mark dan ook een bijdrage aan de versterking van teams op scholen, uitgaande van wat al goed gaat en op zoek naar hoe het beter kan.

Mark is gecertificeerd MfN-registermediator, Mission Possible jongerencoach en Kids’ Skills kindercoach.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact