Terug

Hans Theeboom

Hans Theeboom werkte als leerkracht, directeur en bovenschools directeur bij de Almeerse Scholengroep (ASG). Daarna ontwikkelde hij samen met 2 andere onderwijsprofessionals en initiatiefnemer Maurice de Hond het O4NT-concept. Hans gaf lezingen, presentaties, workshops en trainingen over O4NT aan schoolbesturen, directies en teams. Inclusief rondleidingen op Steve Jobs Scholen (in de volksmond de i-Padscholen) waar O4NT in de praktijk wordt gebracht.

Sinds 2016 werkt Hans full-time in zijn eigen bedrijf HTTGO. Dat bundelde in april 2017 de krachten met Impuls. Hans ondersteunt scholen die aan de slag willen gaan met gepersonaliseerd leren en 21e eeuwse vaardigheden, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hans helpt scholen ook om ICT in te zetten, zoals Schoolpoort. ICT is geen doel op zich maar een middel om kinderen te motiveren en om leraren en docenten te ontlasten van administratieve taken en vaak overbodige (handelings)plannen.
Hans levert maatwerk op basis van de vraag van de scholen en hij begeleidt het hele invoeringstraject of delen daarvan.

htheeboom@impulsorganisatieadvies.nl

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact