Terug

Scholing voor Impulsklas-coördinatoren

De coördinatoren ontmoeten elkaar ongeveer vijf keer per schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen zij ervaringen uit om zichzelf te scholen. En Impuls verzorgt een scholingsaanbod op maat dat gericht is op het versterken van hun rol als adviseur en coach. We werken onder andere aan het versterken van gespreksvaardigheden rondom diverse typen gesprekken. Hierbij kun je denken aan het deelnemen in een stuurgroep met bestuurders, gesprekken met directies rondom voortraject, voortgang en borging en coaching van Impulsklasbegeleiders.

Dag 1 Organisatie opstellingen
Deze scholingsdag staat in het teken van jouw rol als Impulsklas coördinator binnen je eigen regio. Tijdens de dag wisselen we de verschillen en overeenkomsten tussen alle deelnemers uit in de verantwoordelijkheden en taken die zij als coördinator hebben. Aan de hand van systemische opstellingen krijgen deelnemers inzicht in onderliggende dynamieken die er spelen binnen hun organisatie zodat zij nog beter leren afstemmen op de mensen waarmee zij werken.

Dag 2 Zelfmanagement
Als coordinator wordt er geregeld van alle kanten een beroep op je gedaan. Er wordt vaak van je verwacht dat je snel reageert en aanwezig kunt zijn. Dit vergt veel van je zelfmanagement.
Tijdens de training leer je werken met Oplossingsgerichte Zelfmanagement. Je maakt kennis met de werkwijze en oefent in de toepassing ervan. Aan het eind van de dag weet je het model zodanig toe te passen in je eigen werksituatie dat jij je daar ook zeker over voelt. Je ervaart de kracht van de oplossingsgerichte methodiek aan den lijve en ontwikkelt zo een verdiept inzicht in de werking hiervan. Vanuit deze kennis en ervaring ben je beter in staat om de jujste keuzes voor jezelf te maken en zo goed mogelijk af te stemmen op de mensen waarmee je werkt.

Dag 3 Veerkracht
Passend onderwijs brengt veel veranderingen met zich mee. Veranderingen en nieuwe manieren van werken voor onderwijsprofessionals volgen elkaar op. Hoge opbrengsten boeken terwijl de doelgroep leerlingen zwaarder wordt. Dit vergt veel van de veerkracht van leerkrachten en intern begeleiders.
Ieder van ons herkent het fenomeen van ‘blijven hangen’ in een patroon van passiviteit, cynisme, boosheid of gekwetst zijn. Dit zijn op zich zelf natuurlijke reacties. Ze kunnen echter leiden tot stilstand. Voor wie een weg naar buiten zoekt is bewustzijn hierover en veerkracht een goede raadgever: door gericht de aandacht te sturen naar zinvolle gedachten en door actief op zoek te gaan naar stimulerende en bevestigende ‘hulpbronnen’. Maar ook: de kunst om je te verbinden met persoonlijke bronnen van inspiratie, toekomstwensen en alles wat je leven kleur geeft!

Stimuleren van veerkracht helpt jezelf en onderwijsprofessionals de veranderingen in het werk te aanvaarden en de energie te richten op de eigen kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Impulsklas coördinatoren worden waar nodig ingeschakeld bij moeilijker situaties met ouders, leerkrachten of leerlingen. De kennis en inzichten en tools die zij opdoen in deze module zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Dag 4 Oplossingsgericht werken met teams
Als coördinator is het van groot belang goed te weten hoe zij leerkrachten, intern begeleiders en directeuren en Impulslkasbegeleiders leren meenemen in het voor- en natraject van de Impulsklas en tijdens de Impulsklas periode.
Tijdens deze scholingsdag besteden we aandacht aan de diverse doelgroepen die de Impulsklas coördinator begeleid.
- wat gaat er al goed in jouw werken met team
- leading from behind
- focussen op kleine stappen
- omgaan met weerstand en stagnatie
- teambuilding
- conflicthantering
- essenties in een team
- re-teaming model

Dag 5 Conflicthantering
Ondanks alle goede bedoelingen en positieve werkwijze in de Impulsklas kan het voorkomen dat er toch een conflictsituatie ontstaat tussen school, ouders of leerlingen
De coordinator wordt geacht betrokken te zijn bij conflict siatuaties. Tijdens deze studiedag leer je op een oplossingsgerichte wijze met conflicten om te gaan.
Het oplossingsgerichte PARTNER-model voor conflicthantering gaat ervan uit dat elk conflict anders is. Het verbindt mensen in de oplossing van hun conflict en het verbeteren van hun relatie zonder noodzakelijk een derde partij in te roepen.. We focussen niet op de schuldvraag, maar op oplossingen, niet op het verleden, maar op de toekomst en op wat er goed verloopt in plaats van op wat er fout gelopen is. Het biedt daarmee een positieve en pragmatische manier om boven het conflict uit te groeien.

Kosten voor het scholingstraject en opstarten van een Impulsklas zijn op aanvraag.
Neem hiervoor contact op met Impuls

info@impulsorganisatieadvies.nl 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Werken met verschillen Impulsklas Oplossingsgericht Werken

Trainingen voor Impulsklasbegeleiders

Onderwijs Werken met verschillen Impulsklas

Scholing voor Impulsklas-coördinatoren