Terug

Ondersteuning tijdens Thuisonderwijs

Thuisonderwijs en geïmproviseerde onderwijsvormen zijn de norm in het voorjaar van 2020, gegeven de maatregelen die van kracht zijn vanwege de Covid-19-pandemie. Het is aannemelijk dat deze bijzondere onderwijssituatie nog wel een tijd actueel zal blijven.

Voor ouders en leerlingen met een specifieke hulpvraag of onderwijsbehoefte is het niet eenvoudig om goed aangesloten te blijven in het onderwijsproces. Daarom is het nodig dat er aanvullend aan de basisondersteuning door de leerkracht een ondersteunend aanbod wordt geboden dat de coachende rol van de leerkracht versterkt. 

Samen met de mensen van De Impulsklas hebben we daarom een werkwijze ontwikkeld die structuur geeft en een aanbod dat leerkrachten ondersteunt in de driehoek leerling-ouder-school bij leerlingen die vastlopen op het gebied van taak-werkhouding, gedrag en sociaal emotioneel leren. 

De uitgangspunten blijven dat de ondersteuning aanvullend is aan basisondersteuning door de leerkracht en vraaggestuurd is, in aansluiting op bestaande zorgstructuur. Net zoals in de reguliere impulsklassen werken we oplossingsgericht en sluiten aan bij wat al wel werkt. 

Het aanbod bestaat uit de volgende onderdelen:
- Webinar ‘Online Coaching van Ouders en Leerlingen’ voor Leerkrachten
- Korte telefonische intake
- Online hulpmiddelen ter versterking coachende rol van de leerkracht
- Online of telefonische consultatie en oplossingsgerichte casuïstiek bespreking 
- Individuele begeleiding van leerling-ouder-leerkracht door de Impulsklas-coach
- Groepsbegeleiding van leerling-ouder-leerkracht (Impulsklas Online) door Impulsklas-coach

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Impulsklas Online Tools

Impulsklas oefeningen

Impulsklas Online Tools

Dagboekklets