Terug

Ondersteuning Thuisonderwijs

In deze tijd wordt het nodige van onze wendbaarheid gevergd. Indrukwekkend is het om te zien hoe we de kwaliteit van onderwijs voor een belangrijk weten te behouden door gebruik te maken van digitale middelen en door een extra beroep te doen op de driehoek ouder-kind-school in de vorm van thuisonderwijs. In een aantal gevallen is extra aandacht voor versterking van die driehoek wel noodzakelijk. 

Om te helpen bij het bieden van de extra ondersteuning van de driehoek ouder-kind-school, hebben Samenwerkingsverband Peelland en de Impulsklas gezamenlijk een ondersteuningsaanbod ontwikkeld. In de maanden mei en juni van dit schooljaar bieden we deze werkwijze in pilot-vorm aan en nodigen scholen uit om hiervan gebruik te maken. Hieronder lees je meer over het aanbod en de werkwijze. 

Doel:
Deskundige ondersteuning van leerlingen en ouders in de vorm van versterking van de driehoek ouder-kind-school met als doel dat de leerlingen beter functioneren in het onderwijs.

Doelgroep:
Ouders en leerlingen waar extra ondersteuning van belang is om leerlingen goed in het onderwijsproces te houden. Het gaat om ondersteuning op het gebied van taakwerkhouding, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Criteria:
Herken je onderstaande kenmerken, dan kun je contact opnemen met de mensen van de Impulsklas om bekijken welke ondersteuning in jouw situatie passend is.

Ondersteuning kan gaan om:
- Korte consultatie om samen te bespreken wat de beste handelwijze is in een specifieke
  ouder-kind-school-situatie
- Uitgebreidere bespreking casuïstiek, waarbij je dieper kunt ingaan op achtergronden en
  samen zoekt naar wat werkt in de voorliggende situatie 
- Volgen van een Webinar ‘Coaching van Ouders en Leerlingen’ voor Leerkrachten. 
- Aanmelden Leerling en Ouder voor individuele begeleiding op afstand door de Impulsklas
- Aanmelden Leerling en Ouder voor groepsbegeleiding op afstand door de Impulsklas Online

Voor meer informatie,  neem contact op met Beppy de Groot bdegroot@impulsorganisatieadvies.nl

 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Impulsklas Online Tools

Impulsklas oefeningen

Impulsklas Online Tools

Dagboekklets