Terug

Nog nooit zo effectief vergaderd!

Vrijdag 15 maart 2019

Daar zit je weer op maandagochtend of op donderdagavond. Wat staat er ook al weer op de agenda? Om je heen zitten collega's ook te bladeren in hun papieren. Wie heeft de stukken gelezen? Hoe lang gaat dit duren?

Om te beginnen is het misschien nuttig een paar veronderstellingen los te laten:

  • Wat zou er gebeuren als vergaderingen niet meer verplicht waren, maar alleen diegenen deelnamen die dit van belang achten voor het uitvoeren van hun functie? Radicaal? Zeker. En dit zou de vergaderingen wel eens een stuk doelgerichter kunnen maken.
  • Is het wel nuttig om steeds met een (zelfde, door de voorzitter opgestelde) agenda te vergaderen? Wanneer alle aanwezigen samen de agenda samenstellen, bespreek je alle belangrijke en actuele onderwerpen en verval je niet in overbodige patronen. Bovendien vraagt het alle deelnemers een actieve inbreng.

Een goede manier om een vergadering te starten is het vooraf stellen van de nuttigheidsvraag: Wat moeten we vandaag bespreken om deze vergadering nuttig te maken? Let maar eens op wat er dan gebeurt.

Oplossingsgericht vergaderen kun je leren! Binnenkort organiseren we weer een open training. Die bieden we ook in company aan overigens, dan kun je meteen aan de slag met alle betrokkenen. Super effectief.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht Vergaderen

Onderwijs Zorg Overheid Coach Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht werken met teams

Onderwijs Zorg Overheid Leidinggevende Professional

Oplossingsgericht Sturend Leidinggeven