Terug

Wat is Oplossingsgericht Werken

Oplossingsgericht Werken bouwt verder op de succesvolle methodiek die Steve de Shazer en Insoo Kim Berg ontwikkelden in hun Brief Family Therapy Center, Milwaukee. De afgelopen 15 jaar ontdekken steeds meer professionals de kracht die ligt in doen wat werkt, zorgvuldig luisteren en voortbouwen op kleine successen. En natuurlijk: het omzeilen van analyse en diagnose.

Uit gerandomiseerd, gecontrolleerd onderzoek blijkt dat deze radicale, simpele en subtiele techniek even goede of betere resultaten oplevert als conventionele methoden, maar in veel minder tijd en met veel meer klant-/client-tevredenheid. Voor de Oplossingsgerichte professionals zelf heeft de aanpak ook voordelen. Het oplossingsgericht coachen, managen of adviseren geeft een boel werkplezier!

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact