Terug

Partner Model

 

Het is allesbehalve leuk om in een conflict verwikkeld te zijn. Het is stressvol, onplezierig, afleidend en ergerlijk. Maar dat is niet alles. Conflicten kosten tijd en geld, om nog maar te zwijgen over slechte beleidsbeslissingen, verminderde performance en verzuimkosten.

Zou het niet veel effectiever zijn wanneer lijnmanagers en HR-professionals de vaardigheid hebben om conflicten te herkennen en het zelfvertrouwen om ze in een vroeg stadium aan te pakken. Mark McKergow demonstreert de PARTNER-aanpak die iedereen die oplossingsgericht wil omgaan met (dreigende) conflicten in staat stelt een dialoog te voeren waarmee conflicten op de werkvloer effectief en duurzaam worden opgelost.

Platform Definitie
Approach Other Party
Rules of Communication
Their Story - Your Story
Notice Past Succes
Express Appreciation
Reach Agreement

Het oplossingsgerichte PARTNER-model gaat ervan uit dat elk conflict anders is. Het verbindt mensen in de oplossing van hun conflict en het verbeteren van hun relatie zonder noodzakelijk een derde partij in te roepen. We focussen niet op de schuldvraag, maar op oplossingen, niet op het verleden, maar op de toekomst en op wat er goed verloopt in plaats van op wat er fout gelopen is. Het biedt daarmee een positieve en pragmatische manier om boven het conflict uit te groeien.

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact