Impuls Logo
 
 


De Vertrouwensmeter
Wat gaat er allemaal wl goed?
Oplossingsgerichte Werkvormen
Film & Video
Wat is Oplossingsgericht Werken?
Boeken en Artikelen
Een Kind Doet de Was
Literatuurlijst
57 SF Activities
Eenvoudig Doen Wat Werkt
Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht management & coaching
Oplossingsgericht Coachen
Solution-Focused Management
De Kunst van het Vragen Stellen
Solution Tools
Wat is anders aan Oplossingsgericht Coachen
Principes van OG Werken
De Kunst van het Vragen Stellen

Vragen stellen is een proces; elke vraag is gebaseerd op het voorafgaande antwoord, op zo’n wijze dat het goed luisteren van de coach a.h.w. daarmee bevestigd wordt en blijk geeft van een adequate aanwezigheid. Vragen stellen behoort tot de kern van de gereedschapskist van elke coach.

Aangezien vragen stellen zo cruciaal is in relatie tot de opbrengst en resultaten van de coaching, richt dit artikel zich op het reflecteren op de kunst van het vragen stellen. Om de coachingspraktijk verder te verbeteren zijn wij de overtuiging toegedaan dat het goed is om even stil te staan en onszelf de vraag te stellen:

• Waar luisteren we naar als de coachee aan het woord is?
• Hoe stellen we vragen?
• Hoe kunnen we meer impact genereren met onze vragen?
• Welke impact hebben verschillende soorten vragen op onze coachees?

In dit artikel willen we ‘vragen stellen’ bezien vanuit het perspectief van een ‘probleem’ in vergelijking met ‘het perspectief van een oplossing’

lees hier het hele artikel.


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com