Impuls Logo
 
 


De Vertrouwensmeter
Wat gaat er allemaal wl goed?
Oplossingsgerichte Werkvormen
Morgen is alles anders
Oplossingsgerichte Kritiek
Kwaliteiten-Stoelendans
Teamveerkracht versterken
Een Sturend Gesprek
Een Kind Doet de Was
Vergaderen wordt weer leuk
Maak van een probleem een wens
Eenvoudig Doen Wat Werkt
Recept voor Succes
Het 'Albert' Model
Film & Video
Wat is Oplossingsgericht Werken?
Boeken en Artikelen
Principes van OG Werken
Het 'Albert' Model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was Albert Einstein die zei: "Everything should be made as simple as possible, but not simpler". Deze uitspraak indachtig ontwikkelde Mark McKergow het 'Albert' Model voor de Oplossingsgerichte aanpak: simpel, aansprekend en toch omvattend.

De uitgangssituatie is de situatie waarin zich het probleem voordoet (weergegeven in rood). We zitten dan soms vast in het probleemdenken. We denken dan na over hoe het probleem zich heeft ontwikkeld (begin van het probleem: wat is de oorzaak? wie zat er fout?) en over hoe het probleem zich zal ontwikkelen (gevreesde toekomst: welke rampen komen er op ons af?).

Het Oplossingsgerichte 'Albert' Model biedt ons een verbetering van die situatie in vier stappen (weergegeven in blauw):

  1. Bepaalde de gewenste toekomst in plaats van te focussen op de gevreesde toekomst. Wat wil ik in plaats van het probleem? Levert de formulering van dit hoopvolle perspectief al ideeën op over de richting waarin je oplossingen kunt zoeken?
  2. Sta stil bij wat er al is bereikt en hoe dat is gelukt. Hoe kunnen we dat vasthouden en daarop verder bouwen? Geeft dit ideeën voor een verbetering van de huidige situatie
  3. Wanneer ging het iets beter en hoe kwam dit? Welke ideeën geeft je dit voor de huidige situatie?
  4. Welk van die ideeën wil je gebruiken om een eerstvolgende stap te zetten in de richting van je doel?

info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com