Impuls Logo
 
 


Impuls voor Primair Onderwijs
Deep Democracy
Zelforganisatie in de Zorg
Oplossingsgericht en Systemisch Werken
Masterclass Systemisch werken aan gedrag en communicatie
Opleiding Oplossingsgericht en Systemisch Werken voor Onderwijsprofessionals
Oplossingsgerichte Organisatieopstellingen
Modules Oplossingsgericht en Systemisch Werken
Impulsklas-trainingen
Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht Leidinggeven
De trainingen van Impuls
Formulier meer informatie
Aanmeldformulier training
Modules Oplossingsgericht en Systemisch werken

Module 1: Persoonlijk leiderschap vanuit systemisch perspectief
Tijdens deze module besteden we aandacht aan veelvoorkomende rollen, posities, normen, waarden en overtuigingen van mensen die invloed hebben op hoe iemand zichzelf laat zien aan zijn omgeving. De oorsprong hiervan -vanuit systemisch perspectief bekeken- ligt voor een groot deel in opvoeding, familiepatronen en karakter. Thema’s die een rol spelen zijn bijvoorbeeld: de vraag ‘mag ik er zijn?’, erbij willen horen, je plek innemen, leiding nemen, keuzes maken, jezelf wegcijferen, zorgen voor de ander, omgaan met autoriteit en macht, omgaan met weerstand en conflicten, perfectionisme, onzekerheid, wat triggert jou in gedrag van anderen, omgaan met oordelen, schuld en schaamte, weerstand tegen “moeten”.

Hoe herkennen we deze patronen bij mensen om ons heen en bij onszelf en wat kun je daarmee als professional? We nemen hierin de basisprincipes van het systemisch werken mee en onderzoeken hoe de balans tussen geven en nemen, ordening en binding zich tot elkaar verhouden in diverse casussen waar we mee werken.
We werken vanuit ieders persoonlijke casuïstiek om tot verdiepend inzicht in jezelf te komen en nog meer in je kracht te staan in je werk en je persoonlijk leven. Daarnaast leer je werkvormen en tools om op een snelle en effectieve manier heldere inzichten te verkrijgen waarbij niet altijd de oplossing wordt gevonden maar we werken aan de weg ernaar toe. Het verlevendigen en ondersteunen van het interactieproces staat centraal.

Module 2: Systemisch kijken naar het kind en zijn gezin
Tijdens deze module krijg je meer zicht op de invloed van het gezin op het kind. We kijken naar het effect van diverse opvoedingsstijlen, ziekte, scheiding, overlijden, ongewenste zwangerschap, abortus, familiepatronen, misbruik,
loyaliteit, en de rol die het kind daarin inneemt. Je leert wat dit betekent voor het kind in zijn gezin en op school en wat je daarmee kunt als professional naar ouders, kinderen en leerkrachten.

We nemen tijdens de module de basisprincipes van het systemisch werken mee en onderzoeken hoe de balans tussen geven en nemen, ordening en binding zich tot elkaar verhouden in diverse casussen waar we mee werken. We besteden aandacht aan hoe je kinderen en ouders kunt begeleiden in lastige situaties op een respectvolle en professionele wijze.

Voor deze modules geldt een knalaanbieding: Je krijgt 60% introductiekorting en betaalt € 199,00 ipv € 500,00 !

 
Doelgroep: Professionals uit de onderwijs- en zorgsector.
Data:   Volgen binnenkort!
Locatie: Utrecht
Trainers: Katrien Schober en Theo Bruekers
Kosten: € 500,00 per module

Speciaal aanbod: Omdat we systemisch werken in het zonnetje willen zetten, zijn de kosten per module slechts € 199,00 !!!

 

 

Klik hier om je direct in te schrijven!


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com