Impuls Logo
 
 


Impuls voor Primair Onderwijs
Deep Democracy
Zelforganisatie in de Zorg
Oplossingsgericht en Systemisch Werken
Impulsklas-trainingen
Scholing Impulsklasbegeleiders
Wat deelnemers ervan vonden
Impulsklasbegeleiders intervisiedagen
Overige scholingsmogelijkheden
Scholing Coordinatoren
Implementatietraject
Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht Leidinggeven
De trainingen van Impuls
Formulier meer informatie
Aanmeldformulier training
Implementatietraject

De ervaring leert dat Impulsklasbegeleiders prima in staat zijn zelfstandig een Impulsklas te draaien na afloop van de trainingsdagen en dat zij tegelijkertijd bij de eerste Impulsklas nog veel vragen hebben. Impuls biedt daarom begeleiding op maat bij de eerste Impulsklas in een school(bestuur).


Impuls levert dan bijvoorbeeld:
-    Plan op maat voor de doelgroep
-    Plan op maat voor de organisatiestructuur in de wijk of school
-    Begeleiding in het voortraject
-    Waar nodig: het geven van een presentatie aan scholen of besturen
-    Aanwezigheid bij intake-, voortgangs- en evaluatiegesprekken
-    Een dagdeel meedraaien in de groep en nagesprek met de begeleiders
-    Beschikbaarheid voor alle vragen die leven
-    Begeleiding rondom de borging

Begeleiding en supervisie op lange termijn

In regio’s waar meer dan 1 Impulsklas draait, adviseren wij te werken met een coördinator. In overleg levert Impuls de coördinator of wordt iemand vanuit het de betrokken organisaties in de regio aangesteld tot coördinator. Deze heeft een belangrijke regionale functie en onderhoudt de contacten met de scholen, Impulsklasbegeleiders en samenwerkingsverband of bestuur. Het bewaken van kwaliteit heeft de focus.
De coördinator is medeverantwoordelijk voor de juiste uitvoer binnen de Impulsklassen en ondersteunt de Impulsklasbegeleiders bij al hun vragen en ontwikkelpunten. Dit doet zij door middel van observaties, gesprekken en regionale intervisiemomenten. De precieze taken van de coördinator worden in overleg met de opdrachtgever afgestemd en kunnen per regio enigszins verschillen. Impuls heeft de taken uitgewerkt in een overzicht zodat goed gekeken kan worden of de kwaliteiten van de coördinator aansluiten bij de taken voor die functie. Deze takenlijst is op te vragen bij Impuls op het moment dat men overweegt een coördinator aan te stellen.
De supervisor van Impuls coacht de coördinatoren waar nodig. De ervaring leert dat het contact in het begin nog intensief en is dat de coördinator al snel de vragen die uit het veld komen weet te beantwoorden.
Wel blijft het lijntje tussen de supervisor en de coördinator kort zodat zij beiden altijd op de hoogte zijn van  nieuwe ontwikkelingen. De coördinator ontwikkelt deels mee aan nieuwe producten en modellen voor de Impulsklas. Zij zijn tevens contactpersoon voor belangstellenden en mogelijke interviews.


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com