Impuls Logo
 
 


Impuls voor Primair Onderwijs
Deep Democracy
Zelforganisatie in de Zorg
Oplossingsgericht en Systemisch Werken
Impulsklas-trainingen
Scholing Impulsklasbegeleiders
Wat deelnemers ervan vonden
Impulsklasbegeleiders intervisiedagen
Overige scholingsmogelijkheden
Scholing Coordinatoren
Implementatietraject
Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht Leidinggeven
De trainingen van Impuls
Formulier meer informatie
Aanmeldformulier training
Scholing Impulsklasbegeleiders
Deze 3-daagse training bereidt de begeleiders voor op het werken in de Impulsklas

Wat deelnemers ervan vonden
Lees hier hoe de driedaagse Impulsklastraining gewaardeerd werd door de deelnemers

Impulsklasbegeleiders intervisiedagen
Jaarlijks komen de Impulsklasbegeleiders uit Nederland bij elkaar om de kwaliteit van de Impulsklassen met elkaar te blijven waarborgen en verbeteren. Leren van elkaar staat op deze dagen centraal.

Overige scholingsmogelijkheden
Opgeleide Impulsklasmedewerkers krijgen bij Impuls de kans zich verder te bekwamen. Daar varen de Impulsklassen wel bij!

Scholing Coordinatoren
De Impulsklas-coordinatoren hebben de stevige taak om alles goed te laten verlopen en als vraagbaak te dienen. Zij worden daarom door Impuls geschoold in hun rol als adviseur, interventionist en coach. Lees hier meer over de scholing voor coordinatoren.

Implementatietraject
Impuls kan u helpen bij het soepel starten van Impulsklassen. De begeleiders kunnen daarnaast de eerste tijd bij ons terecht met hun vragen. Lees hier meer...


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com