Impuls Logo
 
 


Het Team van Impuls
Bart van Loon
Katrien Schober
Corina Hartgers
Els Beekman
Peter Bette
Gaby de Boer
Florianne Bonhof
Theo Bruekers
Marit Buitendijk
Dorothe Busscher
Nick van Deudekom
Mascha van Delft
Karin Engelen
Bert Garssen
Marianne Geurts
Beppy de Groot
Judith Klerks
Hans Theeboom
Mark Veermans
Thomas Wüstefeld
Impulsklas: Lenneke Balyon
Impulsklas: Michelle de Bie
Impulsklas: Loes Brugman
Impulsklas: Désirée Keijzer
Impulsklas: Chantal Neys
Impulsklas: Mirjam Nooijens
Impulsklas: Marije Schneijderberg
Impulsklas: Désirée Keijzer

Als Impulsklasouderbegeleider houd ik mij bezig met de ondersteuning en begeleiding van de ouders. Mijn doel is om de ouders te versterken in hun opvoeding aansluitend op de haalbare doelen die de kinderen zich gesteld hebben. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de ervaringen van de andere deelnemende ouders.

Als kinderen zich bewust worden van hoe zij zich gedragen, merken zij in de Impulsklas ook hoe zij hier positieve verandering in kunnen aanbrengen.  Ouders krijgen meer inzicht in het gedrag van hun kind en leren hoe ze hier mee om kunnen gaan of dit kunnen beïnvloeden.  De ouder steunt het kind in hun veranderingsproces. Ouders en kind nemen de verantwoordelijkheid voor hun handelen. Ik werk vanuit een consequente, positieve en oplossingsgerichte basishouding. Wederzijds respect staat centraal.

Tijdens mijn werkzaamheden als logopedist in het speciaal basisonderwijs en in mijn eigen praktijk zag ik het belang in van nauw samenwerken met de ouders. Hierin heb ik mij met trainingen gespecialiseerd. Ruim 10 jaar heb ik ervaring als ouderbegeleider in het speciaal basisonderwijs, onder andere binnen de speltherapie. Ik ben zeer nauw betrokken geweest bij het opzetten en uitvoeren van de Impulsklas. In 2013 heb ik ik, samen met Gerard Elstgeest, de Impulsklas gestart in Leiden Noord. Sindsdien werk ik met veel plezier als ouderbegeleider in de Impulsklas.


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com