Impuls Logo
 
 


Deep Democracy
Impulsklas
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Aanbod Impuls voor Primair Onderwijs
Opleiding Oplossingsgericht en Systemisch Werken voor Onderwijsprofessionals
Samenwerking Impuls met HTTGO
Opleidingen tot Coach en Leidinggevende
Oplossingen voor passend onderwijs
In één dag in beweging
Nieuwsbrief 'Lastige Groep'
'Lastige groepen'
Lastige groepen: uit de praktijk
Een professionele schoolcultuur
Het werkt, maar hoe?
Ervaring cursist OG coachen
Over de Impuls-nieuwsbrief
Naar een professionele schoolcultuur

Op de basisschool van directeur Albert waren de thema’s communicatie en een professionele werkhouding al meerdere keren aan de orde geweest. Toch was het volgens de directie nodig om nog een extra kwaliteitsslag te maken. Naar aanleiding van aanwezige spanningen binnen het team was er een groeiende behoefte om het ‘probleemdenken’ te doorbreken en te focussen op het in kaart brengen van aanwezige hulpbronnen en duurzame oplossing met het oog op het creëren van een professionelere schoolcultuur.

Tijdens de startdag van het project zijn er interviews geweest met groepen teamleden en het management. De bedoeling van deze dag was een beeld te vormen van waar we met elkaar voor staan met betrekking tot de professionele schoolcultuur, welke verbeterwensen er leefden, welke mogelijkheden en welke interventies er nodig waren om tot kwalitatief goede oplossingen met elkaar te komen, gebruik makend van de mogelijkheden en kwaliteiten van de teamleden. Vervolgens volgde een tweedaagse en drie losse dagdelen. Er werd veel gelachen en tussendoor proefde je hoe serieus een ieder zijn of haar aandeel wilde leveren. 
Het werken aan de professionele schoolcultuur kreeg steeds meer handen en voeten. De werkwijzen (de opdrachten en vraagstellingen daarbij) die door Impuls werden toegepast hebben er voor een belangrijk deel toe geleid dat mensen na zijn gaan denken over hun eigen handelen en gedrag. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om de bestaande schoolcultuur om te zetten in een cultuur waarin we beter rekening houden met elkaar. Waar we vinden dat een ieder ertoe doet, we elkaar respecteren en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. In die zin kunnen we stellen dat we er in geslaagd zijn om onze doelstelling te bereiken.

info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com