Impuls Logo
 
 


Impuls voor Primair Onderwijs
Deep Democracy
Zelforganisatie in de Zorg
Oplossingsgericht en Systemisch Werken
Impulsklas-trainingen
Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht Leidinggeven
Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven
Tweedaagse training Oplossingsgericht Werken
Oplossingsgericht Sturend Leidinggeven
Veerkracht
Oplossingsgericht Vergaderen
Oplossingsgericht Zelfmanagement
Oplossingsgericht Conflictmanagement
Oplossingsgericht werken met teams
De trainingen van Impuls
Formulier meer informatie
Aanmeldformulier training
Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven

 

Download hier de brochure

De opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven is zowel een verdieping in houding, vaardigheid en kennis als een reis langs diverse perspectieven. De deelnemer krijgt het Oplossingsgericht Leidinggeven ècht in de vingers door dezelfde principes steeds met een ander perspectief toe te passen. 

De opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven bestaat uit de volgende onderdelen (modules):

  • Basistraining Oplossingsgericht Werken (2 daagse)
  • Training Oplossingsgericht Sturend Leidinggeven (1 dag)
  • Training OplossingsgerichteZelfmanagement (1 dag)
  • Training Oplossingsgericht Werken met Teams (1 dag)
  • Training Oplossingsgericht Vergaderen (1 dag)
  • Training Oplossingsgerichte Conflicthantering (1 dag)
  • Training Veerkracht (1 dag)
    
De opzet van de opleiding:
De opleiding bestaat uit een basistraining van 5 dagdelen. Hier maakt u zich de grondbeginselen van het Oplossingsgerichte gedachtegoed eigen. Daarna volgt een training Oplossingsgericht Sturend Leidinggeven waar de specifieke sturende vaardigheden aan bod komen. Vervolgens is er een 5-tal zogenaamde modules die het oplossingsgericht leidinggeven verder verdiepen en verbreden.

De basistraining en elke module worden afgesloten met een certificaat van deelname.

Als aan kwalificatievoorwaarden is voldaan voor opleiding tot Leidinggevende wordt het opleidingscertificaat uitgereikt.
 
Keuzevrijheid:
Het aanbod biedt een grote mate van keuzevrijheid voor de deelnemers. Uit het keuzemenu, kiest de deelnemer wat wenselijk, relevant en haalbaar is. Elk onderdeel is afzonderlijk te volgen. Voor deelname aan de losse modules geldt de aanbeveling dat een redelijke voorkennis (via scholing) en ervaring in het Oplossingsgerichte werken voorhanden is.
 
Het afgeronde opleidingsaanbod verzekert deelnemers een zeer gedegen opleiding door ervaren trainers in het Oplossingsgerichte gedachtegoed.
 
Erkenning en PE-punten:
Dit opleidingsprogramma kan voor erkenning worden aangeboden aan de NOBCO/EMCC, mede ook in relatie tot het aantal te verstrekken PE-punten bij elk onderdeel en voor het geheel. Impuls is een via de CRKBO-regeling erkend opleidingsinstituut.
 
NB. Deelnemers aan de 3- daagse voorjaarstraining (Basistraining en Veerkracht-module) kunnen aansluiten bij het najaarsprogramma.

Opzet:

Alle opleidingsbijeenkomsten hebben een dynamisch karakter en worden gekenmerkt door een hoog oefengehalte en afwisseling van werkvormen. Reflectie en feedback op wat geoefend is vindt veelvuldig plaats De basisliteratuur die wordt genoemd dient als vertrekpunt voor de opleiding.
 
Trainers: 

Bart van Loon, Peter Bette.

Kosten:

Onze prijs is inclusief verplichte literatuur, cursusmap en verblijfskosten, excl. aanbevolen literatuur. Er wordt géén BTW in rekening gebracht.
-        Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven (All-in)           €   3.395,00

-        Basistraining (2-daagse, 5 dagdelen)                             €   1.095,00

-        Losse ééndaagse module (per module)                          €      375,00

-    Certificeringsdag                                                            €      325,00

 
Goed om te weten:
-        Als de opleiding privé wordt gevolgd en betaald zijn de opleidingskosten boven € 250,00 tot een maximum van € 15.000,00 aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.
 
Trainingslocaties:
-    Basistraining:       Almen (Landgoed Ehzerwold)
-    Modules:              Oeken (De Vroolijke Frans)
 
Data trainingen:

- Basistraining                      27 en 28 september 2018

- OG Sturend Leidinggeven           8 november 2018

- Veerkracht                                 30 november 2018


- OG Vergaderen                   17 januari 2019

- OG Zelfmanagement            7 februari 2019

- OG Conflicthantering            15 maart 2019

- OG Werken met teams         11 april 2019

 

- Certificeringsdag                         7 juni 2019

Annuleringsvoorwaarden:
Tot 14 kalenderdagen na inschrijving, kosteloos;
tot 30 dagen vóór aanvang van de training: € 75,00 administratiekosten;
van 30 dagen tot 1 week vóór aanvang: 50% van de kosten;
vanaf 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten.
Vervanging is mogelijk.

Toelichting met betrekking tot certificering:
-   Voor het Opleidingscertificaat als Leidinggevende dienen, naast de basistraining, alle Leidinggevende-modules behaald te zijn.
-   Elk los onderdeel dat wordt gevolgd wordt afgesloten van een certificaat van deelname.
 
Voor het behalen van het Opleidingscertificaat gelden de aanvullende voorwaarden:
-       Tenminste 3 intervisiebijeenkomsten van minimaal 2,5 uur in een groep van 4/5 personen, binnen 8 maanden na de eerste bijeenkomst (de basistraining). Beknopte verslaglegging van deze bijeenkomsten wordt verstrekt aan de opleidingscoördinator.
-       Deelnemers schrijven zo aan een reflectieverslag waarin zij reflecteren en sturen op hun eigen leerproces.
-       Deelnemers schrijven een essay waaruit blijkt dat men in staat is om de essentie van het Oplossingsgerichte gedachtegoed over te brengen op derden. Dit essay wordt door 2 medecursisten en de trainer beoordeeld. Bij voldoende beoordeling wordt, als ook aan de overige verplichtingen is voldaan, het opleidingscertificaat verstrekt. Bij onvoldoende beoordeling kan binnen 3 maanden een herkansing plaatsvinden.
-       Deelname aan de certificeringsdag. Tijdens deze dag wordt een schriftelijk toets afgenomen. Uit de beantwoording dient te blijken dat de deelnemer zowel op theoretisch als praktisch niveau voldoende kennis en inzicht heeft in het Oplossingsgerichte gedachtegoed als Coach of als Leidinggevende.
-       Aanwezigheid: men dient minimaal 80% aanwezig te zijn geweest wil certificering plaatsvinden.
Als deze limiet niet gehaald wordt is een inhaalprogramma op niet gevolgde module(s) mogelijk.
-       Verplichte literatuur: zie verderop per onderdeel
 
Overige voorwaarden:
-    Minimaal 8, maximaal 20 deelnemers per groep. Bij meer dan 12 deelnemers wordt een tweede trainer ingezet.
-    Deelnemers die behoefte hebben aan individuele coaching gedurende het opleidingstraject (of daarna) ontvangen bij afname van 3 gesprekken een gereduceerd tarief van € 120,00 per gesprek. Coach te kiezen uit de opleidingsstaf van Impuls.
-    Bij deelname van meerdere personen uit 1 organisatie wordt voor elke 2-de deelnemer een korting gegeven van 5 %
-    Wanneer deelnemers een nieuwe deelnemer aanbrengen ontvangen zij een boek over Oplossingsgericht Werken cadeau.
-    In overleg wordt, met deelnemers die reeds onze eerdere Driedaagse training Oplossingsgericht Coachen & Managen hebben gevolgd in de afgelopen 3 jaar, een passende regeling getroffen inzake deelname aan onderdelen van het opleidingspakket. Mogelijkheid voor (gedeeltelijke) vrijstellingen bestaat.
-    De kosten van de opleiding dienen voor aanvang van de opleiding te zijn betaald.
 
NB. Doorgang van de opleiding en/of modules is afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien de opleiding geen doorgang vindt worden de betaalde kosten volledig vergoed binnen een termijn van 3 weken na besluit.

 


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com