Impuls Logo
 
 


Impuls voor Primair Onderwijs
Deep Democracy
Zelforganisatie in de Zorg
Oplossingsgericht en Systemisch Werken
Impulsklas-trainingen
Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht Coach worden?
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Oplossingsgerichte Organisatieopstellingen
Coachen naar Veerkracht
Verdieping Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht coachen van conflicten
Oplossingsgericht coachen van teams
Oplossingsgericht Leidinggeven
De trainingen van Impuls
Formulier meer informatie
Aanmeldformulier training
Oplossingsgericht Coach worden?

Download hier de brochure

Voor wie
Voor coaches, leidinggevenden, begeleiders, coördinatoren met minimaal HBO-opleiding en enige jaren werkervaring.
 
Waarom:
Oplossingsgericht coachen spreekt je aan omdat het een heldere, resultaatgerichte manier van werken is. Je hebt gemerkt dat het in veel gevallen niet helpt om naar oorzaken te zoeken. Je bent daarom geïnteresseerd in doen wat werkt. Je wilt daarnaast sterker worden in het procesmatige begeleiden, zodat je niet steeds in de adviserende of overtuigende expertrol terechtkomt. Door oplossingsgericht coachen wil je juist anderen in hun kracht te brengen zodat zij zelf oplossingen bedenken en die ook tot stand brengen.
 
Effect en resultaat
Oplossingsgericht coachen is een praktische methode die betrokkenheid en samenwerking stimuleert. Omdat je consequent uitgaat van het positieve biedt je perspectief en versterk je optimisme. Door mensen in kleine stappen te helpen met eigen oplossingen, krijgen ze meer energie en worden meer zelfredzaam.
 
Opleiding
Deze opleiding is evenals het Oplossingsgerichte gedachtegoed praktisch en interactief. De nadruk ligt in op oefening en reflectie, zodat je het oplossingsgericht coachen echt in de vingers krijgt. Je werkt zoveel mogelijk met eigen casuïstiek en stuurt op jouw eigen leervragen. Daarnaast leer je praktische toepassingen en werkvormen in allerlei situaties          : individuele coaching, teamcoaching, conflicthantering, coachen van jongeren en gezinnen, coachen naar energie en zelfredzaamheid en nog veel meer.
 
Onderdelen:
De opleiding Oplossingsgericht Coachen bestaat uit onderstaande onderdelen.
Deze modules zijn ook afzonderlijk te volgen.
 

-       Basistraining Oplossingsgericht Werken
-       Oplossingsgericht Coachen
-       Oplossingsgerichte conflicthantering
-       Oplossingsgericht Werken met teams
-       Oplossingsgerichte Organisatieopstellingen
-       Veerkracht
5 dagdelen
4 dagdelen
2 dagdelen
2 dagdelen
2 dagdelen
2 dagdelen

 
Wat deelname aan de opleiding oplevert:
Als Oplossingsgericht Coach weet je anderen in hun kracht te brengen. Je hebt de vaardigheden om effectief te begeleiden in allerlei situaties. Je weet steeds het beste naar boven te halen, ook in complexe situaties waar weerstand is of conflicten zijn. Je stimuleert anderen in hun ontwikkeling en draagt bij aan duurzame verbeteringen. Hiermee verspreid je een professionele en doelmatige manier van werken. De opleiding geeft je een stevige basis en ook een netwerk waarin je jouw ervaringen met anderen bespreekt en toetst.

Opzet van de opleiding:

De Basistraining en elke module worden afgesloten met een certificaat van deelname. Als aan kwalificatievoorwaarden is voldaan voor opleiding tot Coach wordt het opleidingscertificaat uitgereikt. Het aanbod biedt een grote mate van keuzevrijheid voor de deelnemers. Als deelnemer kies je wat wenselijk, relevant en haalbaar is. Elk onderdeel is afzonderlijk te volgen. Voor deelname aan de losse modules geldt de aanbeveling dat een redelijke voorkennis (via scholing) en ervaring in het Oplossingsgerichte werken voorhanden is.

Erkenning en PE-punten:

Deelname aan deze opleiding kan voor erkenning worden aangeboden aan NOBCO/EMCC. Impuls is een via de CRKBO-regeling erkend opleidingsinstituut en brengt de kosten dus zónder BTW in rekening.

Trainers: 

Bart van Loon,  Peter Bette

Kosten:  

Prijzen zijn inclusief verplichte literatuur, cursusmap en verblijfskosten, exclusief aanbevolen literatuur. Er wordt géén BTW in rekening gebracht.

-        Opleiding tot Oplossingsgericht Coach (All-in)           €   3.395,00

-        Basistraining (2-daagse, 5 dagdelen)                       €   1.095,00

-        Oplossingsgericht Coachen (tweedaagse)                 €      795,00

-        Losse ééndaagse module (per module)                    €      375,00

-    Certificeringsdag                                                     €      325,00

 

Goed om te weten:  

-        Als de opleiding privé wordt gevolgd en betaald zijn de opleidingskosten boven € 500,00 tot een maximum van € 15.000,00 aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

 

Data Trainingen:  
-    Basistraining                               27 en 28 september 2018 

-    OG Organisatieopstellingen          11 oktober 2018

-    Veerkracht                                  30 november 2018

-    OG–coachen                               24 en 25 januari 2019

-    OG conflicthantering                    15 maart 2019

-    OG Werken met teams                11 april 2019

-    Certificeringsdag                          7 juni 2019

       

 

 

Annuleringsvoorwaarden:

Tot 14 kalenderdag na inschrijving kan de deelnemer kosteloos annuleren. 
Daarna gelden de volgende annuleringskosten:
Tot 30 dagen vóór aanvang van de training: € 75,00 administratiekosten;
van 30 dagen tot 1 week vóór aanvang: 50% van de kosten;
vanaf 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten.
Vervanging is mogelijk.

Toelichting met betrekking tot certificering:

-   Voor het Opleidingscertificaat als Coach dienen, naast de basistraining, alle Coachingmodules behaald te zijn.
-   Elk los onderdeel dat wordt gevolgd wordt afgesloten van een certificaat van deelname.
 
Voor het behalen van het Opleidingscertificaat gelden de aanvullende voorwaarden:
-       Tenminste 3 intervisiebijeenkomsten van minimaal 2,5 uur in een groep van 4/5 personen, binnen 8 maanden na de eerste bijeenkomst (de basistraining). Beknopte verslaglegging van deze bijeenkomsten wordt verstrekt aan de opleidingscoördinator.
-       Deelnemers schrijven zo aan een reflectieverslag waarin zij reflecteren en sturen op hun eigen leerproces.
-       Deelnemers schrijven een essay waaruit blijkt dat men in staat is om de essentie van het Oplossingsgerichte gedachtegoed over te brengen op derden. Dit essay wordt door 2 medecursisten en de trainer beoordeeld. Bij voldoende beoordeling wordt, als ook aan de overige verplichtingen is voldaan, het opleidingscertificaat verstrekt. Bij onvoldoende beoordeling kan binnen 3 maanden een herkansing plaatsvinden.
-       Deelname aan de certificeringdag. Tijdens deze dag wordt een schriftelijk toets afgenomen. Uit de beantwoording dient te blijken dat de deelnemer zowel op theoretisch als praktisch niveau voldoende kennis en inzicht heeft in het Oplossingsgerichte gedachtegoed als Coach of als Leidinggevende.
-       Aanwezigheid: men dient minimaal 80% aanwezig te zijn geweest wil certificering plaatsvinden.
Als deze limiet niet gehaald wordt is een inhaalprogramma op niet gevolgde module(s) mogelijk.
-       Verplichte literatuur: zie verderop per onderdeel
 
Overige voorwaarden:
-    Minimaal 8, maximaal 20 deelnemers per groep. Bij meer dan 12 deelnemers wordt een tweede trainer ingezet.
-    Deelnemers die behoefte hebben aan individuele coaching gedurende het opleidingstraject (of daarna) ontvangen bij afname van 3 gesprekken een gereduceerd tarief van € 120,00 per gesprek. Coach te kiezen uit de opleidingsstaf van Impuls.
-    Bij deelname van meerdere personen uit 1 organisatie wordt voor elke 2-de deelnemer een korting gegeven van 5 %
-    Wanneer deelnemers een nieuwe deelnemer aanbrengen ontvangen zij een boek over Oplossingsgericht Werken cadeau.
-    In overleg wordt, met deelnemers die reeds onze eerdere Driedaagse training Oplossingsgericht Coachen & Managen hebben gevolgd in de afgelopen 3 jaar, een passende regeling getroffen inzake deelname aan onderdelen van het opleidingspakket. Mogelijkheid voor (gedeeltelijke) vrijstellingen bestaat.
-    De kosten van de opleiding dienen voor aanvang van de opleiding te zijn betaald.
 
NB. Doorgang van de opleiding en/of modules is afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien de opleiding geen doorgang vindt worden de betaalde kosten volledig vergoed binnen een termijn van 3 weken na besluit.

 F de Nederlandse Orde van Beroepscoaches kent voor deelname aan deze training 34 PE-registratiepunten toe met kenmerk 110414-IO-41 


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com