Impuls Logo
 
 


Impuls voor Primair Onderwijs
Deep Democracy
Zelforganisatie in de Zorg
Oplossingsgericht en Systemisch Werken
Impulsklas-trainingen
Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht Leidinggeven
Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven
Tweedaagse training Oplossingsgericht Werken
Oplossingsgericht Sturend Leidinggeven
Veerkracht
Oplossingsgericht Vergaderen
Oplossingsgericht Zelfmanagement
Oplossingsgericht Conflictmanagement
Oplossingsgericht werken met teams
De trainingen van Impuls
Formulier meer informatie
Aanmeldformulier training
Opleiding Oplossingsgericht Leidinggeven

Basistraining Oplossingsgericht Werken
3 In deze tweedaagse training staan de grondhouding en de uitgangspunten van het Oplossingsgericht werken centraal. Je merkt hoe fundamenteel anders deze manier van werken is. Kijken met andere ogen en werken met andere handen.

Oplossingsgericht Sturend Leidinggeven
3 Oplossingsgericht Leidinggeven is gericht op het bundelen en benutten van de kwaliteiten van medewerkers. Door positieve elementen te bekrachtigen en procesmatig de juiste sturing te bieden, werkt de leidinggevende als vliegwiel op de effectiviteit van de medewerkers

Veerkracht
3 Positieve verwachtingen en zelfredzaamheid te versterken. Vergroten van vertrouwen in eigen kunnen. Vinden en versterken van hulpbronnen. En natuurlijk: bewegen van probleem naar wens. Dat is oplossingsgericht werken aan veerkracht.

Oplossingsgericht Vergaderen
3 Daar zit u weer op maandagochtend of op donderdagavond. Wat staat er ook al weer op de agenda? Om u heen zitten collega's ook te bladeren in hun papieren. Wie heeft de stukken gelezen? Hoe lang gaat dit duren? Oplossingsgericht vergaderen biedt uitkomst.

Oplossingsgericht Zelfmanagement
3 Bij Oplossingsgericht Zelfmanagement gaat het erom de aandacht te richten op dat wat van belang is, op een manier die werkt. In deze training leer je de oplossingsgerichte mindset toe te passen op jouw eigen effectiviteit en op die van anderen!

Oplossingsgericht Conflictmanagement
3 Oplossingsgericht Conflictmanagement geeft u handvatten voor het effectief hanteren van (dreigende) conflicten, zodanig dat het primaire proces voortgang kan vinden, ziekteverzuim wordt teruggedrongen en werkplezier wordt vergroot

Oplossingsgericht werken met teams
3 Oplossingsgerichte groepsprocessen geven het magische gevoel van met de stroom meezwemmen, onderling afstemmen en gebruikmaken van alle creativiteit en kwaliteit die je onderweg tegenkomt


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com