Impuls Logo
 
 


Impuls voor Primair Onderwijs
Deep Democracy
Zelforganisatie in de Zorg
Oplossingsgericht en Systemisch Werken
Impulsklas-trainingen
Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht Coach worden?
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Oplossingsgerichte Organisatieopstellingen
Coachen naar Veerkracht
Verdieping Oplossingsgericht Coachen
Oplossingsgericht coachen van conflicten
Oplossingsgericht coachen van teams
Oplossingsgericht Leidinggeven
De trainingen van Impuls
Formulier meer informatie
Aanmeldformulier training
Oplossingsgericht Coach worden?
Lees hier over de Opleiding tot Oplossingsgericht Coach

Basistraining Oplossingsgericht Werken
3 In deze tweedaagse training staan de grondhouding en de uitgangspunten van het Oplossingsgericht werken centraal. Je merkt hoe fundamenteel anders deze manier van werken is. Kijken met andere ogen en werken met andere handen.

Oplossingsgerichte Organisatieopstellingen
3 Sinds drie jaar opgenomen in onze opleiding is deze module Oplossingsgerichte Opstellingen. De taal van opstellingen komt direct tot de kern. We onderzoeken in deze module hoe we deze taal kunnen gebruiken in onze oplossingsgerichte gesprekken en interventies.

Coachen naar Veerkracht
3 Positieve verwachtingen en zelfredzaamheid te versterken. Vergroten van vertrouwen in eigen kunnen. Vinden en versterken van hulpbronnen. En natuurlijk: bewegen van probleem naar wens. Dat is oplossingsgericht coachen naar veerkracht.

Verdieping Oplossingsgericht Coachen
3 Tweedaagse training in het Oplossingsgericht Coachen. De deelnemers hebben reeds een basis in het oplossingsgerichte werken en oefenen in deze tweedaagse met oplossingsgerichte coachinginstrumenten.

Oplossingsgericht coachen van conflicten
3 Oplossingsgericht coachen van conflicten geeft u handvatten voor het effectief hanteren van (dreigende) conflicten, zodanig dat het primaire proces voortgang kan vinden, ziekteverzuim wordt teruggedrongen en werkplezier wordt vergroot

Oplossingsgericht coachen van teams
3 Oplossingsgerichte groepsprocessen geven het magische gevoel van met de stroom meezwemmen, onderling afstemmen en gebruikmaken van alle creativiteit en kwaliteit die je onderweg tegenkomt


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com